About

   
     

"เป้าหมาย" ในบางเวลาที่หมดพลังมันจะยิ่งดูใหญ่เกินกำลังที่จะพิชิตมันไว้ได้ ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องซอย "เป้าหมาย" ออกเป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆทำไปทีละส่วน ผลที่ได้รับมันอาจดูเป็นเพียงแค่ความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้น    

    แต่...นับเป็นก้าวสำคัญที่จะพลักดันเราไปสู่เป้าหมายที่ดูไม่ไกลเกินฝัน

   วันนึง เราจะได้กลับมาทวงถามสัญญาที่ได้ฝากไว้กับ "ความฝัน"

???โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...