เทียบแท่น TV LG

LG (Gold Star)

Model ___________ Chassis

14D90 ___________ NC6HA
14D90G __________ NC6HA
14D99G __________ NC6HA
14D99M __________ MC83A
20A80 ___________ MC14A
20D90 ___________ NC6HA
20D90G __________ NC6HA
20D99 ___________ NC6HA
20D99G __________ NC6HA
20HIZ11 _________ ML041F
2190 ____________ PC04A
21FB50VX ________ MC019
21FS2RG/RLX _____ MC049C
21FS2RG/RLX-TC __ MC049C
21FS2RG/RLXTC ___ MC049C
21FU4BB__________CW81A
21FU4BG__________CW81A
21FU4BL__________CW81A
21FU6RL__________CW81B
21FX4R/RB _______ MC059A
21FX4R/RB-LD ____ MC059A
21FX4R/RBLD _____ MC059A
21FX4RG _________ MC059A
21FX4RGLD _______ MC059A
21FX5RF _________ MC059A
21FX5RG _________ MC059A
23LC1RZB ________ ML041G
23LX1RVMC _______ ML041D
26LC2RZJ ________ LP61A
27LZ5RVZC _______ ML041D
28CZ10RX ________ 14.2
29FD4RL__________CW62A
29CF60XM ________ MC51A
29FS2RNB ________ MC035E
29FS4BL __________CW91A
29FU6BL__________CW81B
29FU6RS__________CW-62D
29Q10ET _________ MC991A
32HIZ10 _________ ML041E
32LC2RZJ ________ LP61A
37LP1RTE ________ ML051A
42PX3RVA ________ MF056C
42PX3RVAZC ______ MF056C
44SZ30RB ________ MB03CC
52SZ30RB ________ MB03CC
52SZ60DB ________ MB03CC
909KT00978 ______ MC993A
CA14F33 _________ MC84A
CA14F33W ________ MC84A
CA21D33EX _______ MC84A
CA14F33 _________ MC84A
CA21D65 _________ MC84A
CB14F80X ________ 12.1
CB14F84X ________ 12.4/12.5
CB14J70X ________ 11AK36
CB20F80X ________ 12.4/12.5
CB20F84 _________ 12.4/12.5
CB20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CB21F84X ________ 12.4 (BEKO)
CB21FX84X _______ 12.5
CB21T20S ________ PC81A
CB25(29)H30 _____ PC8KA
CB25(29)H40E ____ PC8KA
CB14A80 _________ PC31A
CB14E22X ________ PC31A
CB14F80X ________ 12.1
CB14F84/X _______ 12.4/12.5
CB14F84X ________ 12.4/12.5
CB14J70X ________ 11AK36
CB20A80 _________ PC31A
CB20A80G ________ PC31A
CB20A86 _________ PC53A
CB20E40 _________ PC53A
CB20F80X ________ 12.4/12.5
CB20F84 _________ 12.4/12.5
CB20F84/X _______ 12.4/12.5
CB20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CB21A30X ________ PC42A
CB21C22Q ________ PC42C
CB21F84X ________ 12.4
CB21FX84X _______ 12.5
CB21T20S ________ PC81A
CB21T40X ________ GW01B
CB25C20X ________ PC33B
CB25C22X ________ PC33B
CB2570X _________ PC12A
CB25C20X ________ PC33B
CB25C22X ________ PC33A
CB25H30 _________ PC8KA
CB25H40E ________ PC8KA
CB2870X _________ PC12A
CB28C20X ________ PC33B
CB28C22X ________ PC33A
CB28H80 _________ PC8KA
CB29H30 _________ PC8KA
CB29H40E ________ PC8KA
CBF21E40X
CBS4341 _________ PC04X
CBS4361 _________ PC04X
CBS4441 _________ PC04X
CBS4521 _________ PC04X
CBS6081 _________ PC04X
CBT2125M ________ PC08X2
CBT2135M ________ PC08X2
CBT2138M ________ PC08X2
CBT2162M ________ PC08X2
CBT2165M ________ PC08X2
CBT2172 _________ PC07X2
CBT2172M ________ PC07X2
CBT2190F
CBT2191F ________ PC04A
CBT2552M ________ PC08X2L
CBT2555M ________ PC08X2L
CBT2570X ________ PC12A
CBT2571X ________ PC12A
CBT2870X ________ PC12A
CBT2871X ________ PC12A
CBT2876X ________ PC12A
CBT4202E ________ PC04A
CBT4282 _________ PC04X
CBT4342 _________ PC04X
CBT4441 _________ PC04X
CBT4442 _________ PC04X
CBT4522 _________ PC04X
CBT4825E ________ PC91A
CBT4902 _________ PC04A
CBT4905 _________ PC04A
CBT6082 _________ PC04X
CBT6102 _________ PC04X
CBT6102E
CBT9175 _________ PC11A
CBT9225 _________ PC04X
CBT9282E ________ PC07X2
CBT9328 _________ PC04X
CBT9502X ________ PC08X8
CBT9505/E
CBT9508/E
CBT9562E ________ PC07X2
CBT9565E ________ PC07X2
CBT9595 _________ PC07X2
CBT9742E ________ PC91A
CBT9745E ________ PC91A
CBT9902 _________ PC04A
CBZ4102E ________ PC02X
CBZ9222 _________ PCPC04X
CE20F60K ________ MC019A
CE20F60KX _______ MC019A
CE20F66 _________ MC00AA
CE20F66(X) ______ MC00AA
CE20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CE20F86X ________ MC00AA
CE20J3BX ________ MC009A
CE20J3BX/GX/RX __ MC009A
CE20J3GX ________ MC009A
CE20J3RX ________ MC009A
CE20K48ET _______ MC00AA
CE21F60KX _______ MC019A
CE21F66X ________ MC00AA
CE20F60K ________ MC019A
CE20F60KX _______ MC019A
CE20F66 _________ MC00AA
CE20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CE20F86X ________ MC00AA
CE20J3BGX _______ MC009A
CE20J3BX ________ MC009A
CE20J3BX/GX/RX __ MC009A
CE20K48ET _______ MC00AA
CE20T20K
CE21F60KX _______ MC019A
CE21F66X ________ MC00AA
CE21M64KEX ______ MC019A
CE21M64KX
CE21M66KX _______ MC019A
CE21Q20KX
CE21Q26ET _______ MC007B
CE21Q26KEX ______ MC007A
CE21Q62KEX
CE21Q66 _________ MC007B
CE21Q66ET _______ MC007B
CE21S18ET _______ MC00AA
CE21T20KEX ______ MC019A
CE21T22KX _______ MC019A
CE21T28ET _______ MC00AA
CE25Q20ET
CE25Q26ET
CE28H80RX
CE28H86ST _______ MC007A
CE28H86T ________ MC007A
CE29H46ET
CE29Q10ET _______ MC991A
CE29Q12IP _______ MC993A
CE29Q12TP _______ MC993A
CE29Q20ET _______ MC993A (100HZ)
CE29Q26ET _______ MC007A
CE29Q40RQ _______ MC022A
CE29Q46ET _______ MC007A
CE29Q90IP _______ MC006A
CF14A40 _________ MC41A
CF14B10B ________ MC41A
CF14D60B ________ MC41A
CF14D73/X _______ MC84A
CF14E20 _________ MC41A
CF14E20B ________ MC41A
CF14E40 _________ MC64A
CF14F33 _________ MC84A
CF14F60X ________ MC84A
CF14F69X ________ MC994A
CF14F80X ________ MC84A
CF14F84 _________ 12.4 / 12.5
CF14F89X ________ MC994A
CF14J50 _________ MC994A
CF14K49E ________ MC994A
CF14K50X ________ MC84A
CF14K52E ________ MC84A
CF14K54ET _______ MC84A
CF14S10X ________ MC84A
CF14S12E ________ MC84A
CF16S10X ________ MC84A
CF16S12E ________ MC84A
CF20A40 _________ MC41A
CF20A80V ________ MC34A
CF20A80Y ________ MC41A
CF20A90Y ________ MC41A
CF20D33E ________ MC84A
CF20D60B ________ MC41A
CF20D60X ________ MC41A
CF20D73/X _______ MC84A
CF20D79 _________ MC994A
CF20E20B ________ MC41A
CF20F33W ________ MC84A
CF20F39 _________ MC994A
CF20F60 _________ MC84A
CF20F60X ________ MC84A
CF20F66EX _______ MC00A
CF20F66X ________ MC00A
CF20F69X ________ MC994A
CF20F80X ________ MC84A
CF20F89X ________ MC994A
CF20J50 _________ MC994A
CF20K49E ________ MC994A
CF20K50X ________ MC84A
CF20K52E ________ MC84A
CF20K54ET _______ MC84A
CF20S10E ________ MC84A
CF20S10X ________ MC84A
CF20S12E ________ MC84A
CF20T24T ________ PC81B
CF21A50F ________ PC58B
CF21D30X ________ MC64B
CF21D36EX _______ MC019A
CF21D60B ________ MC41A
CF21D60X ________ MC41A
CF21D70B ________ MC41A
CF21D70X ________ MC64A
CF21D73/X _______ MC84A
CF21D79 _________ MC994A
CF21E20B ________ MC41A
CF21F30K ________ MC019A
CF21F33 _________ MC84A
CF21F39 _________ MC994A
CF21F60X ________ MC84A
CF21F66EX _______ MC00A
CF21F66X ________ MC00A
CF21F69X ________ MC994A
CF21F80X ________ MC84A
CF21F89X ________ MC994A
CF21K49E ________ MC994A
CF21K50X ________ MC84A
CF21K52E ________ MC84A
CF21K54X ________ MC84A
CF21Q94P ________ MC14
CF21S10E ________ MC84A
CF21S10EX _______ MC84A
CF21S10X ________ MC84A
CF21S11KE _______ MC019A
CF21S12E ________ MC84A
CF21S14 _________ MC84A
CF21S15 _________ MC019A
CF21S31KE _______ MC019A
CF25A64D/T ______ PC73A
CF25C20F ________ PC33J
CF25C26 _________ MC51B
CF25C26X ________ MC51B
CF25C36 _________ MC51B
CF25C42P ________ MC15A
CF25C44XM _______ MC51A
CF25C60 _________ MC51A
CF25C69T ________ MC74A
CF25C70 _________ MC51A
CF25C76 _________ MC51B
CF25C80 _________ MC51A
CF25H40T ________ PC8KA
CF25A64DF _______ PC73A
CF25C28F ________ PC58A
CF28A64T ________ PC73A
CF28C26 _________ MC51B
CF28C26X ________ MC51B
CF28C28F ________ PC58A
CF2999
CF29B20 _________ MC51A
CF29C10V ________ MC15A
CF29C20N ________ PC33J
CF29C20P ________ MC15A
CF29C26 _________ MC51B
CF29C36 _________ MC51B
CF29C42P ________ MC15A
CF29C44 _________ MC51A
CF29C44XM _______ MC51A
CF29C60 _________ MC51A
CF29C60XM _______ MC51A
CF29C70 _________ MC51A
CF29C76 _________ MC51B
CF29C76X ________ MC51B
CF29C80 _________ MC51A
CF29F96IP _______ MC006A
CF29H20TM _______ MC71A
CF29H30 _________ MC74A
CF29H30T ________ MC74A
CF29H70 _________ MC74A
CF29H90TM _______ MC71B
CF29K40 _________ MC74A
CF14A40 _________ MC41A
CF14A74Y
CF14A80Y
CF14B10B ________ MC41A
CF14D60B ________ MC41A
CF14E20 _________ MC41A
CF14E20B ________ MC41A
CF14E40 _________ MC64A
CF14F33
CF14F60X ________ MC84A
CF14F69X ________ MC994A
CF14F80X ________ MC84A
CF14F84 _________ 12.4/12.5
CF14F89X ________ MC994A
CF14G20R
CF14J50 _________ MC994A
CF14K50X ________ MC84A
CF14K52E ________ MC84A
CF14K54ET _______ MC84A
CF14S10X ________ MC84A
CF14S12E ________ MC84A
CF16S10X ________ MC84A
CF16S12E ________ MC84A
CF2021 __________ MC84
CF20A40 _________ MC41A
CF20A80V ________ MC34A
CF20B70B ________ MC41A
CF20B80
CF20D16R ________ MC64A
CF20D20X ________ MC64B
CF20D29 _________ MC64B
CF20D30RX _______ MC64B
CF20D33
CF20D60B ________ MC41A
CF20D60X ________ MC41A
CF20D70B ________ MC41A
CF20D70X ________ MC41A
CF20D70X ________ MC64A
CF20D79 _________ MC994A
CF20E20B ________ MC41A
CF20E40X
CF20E50X
CF20E60X ________ MC64A
CF20F39 _________ MC994A
CF20F60 _________ MC84A
CF20F60X ________ MC84A
CF20F66EX _______ MC00A
CF20F66X ________ MC00A
CF20F69X ________ MC994A
CF20F80X ________ MC84A
CF20F89X ________ MC994A
CF20G20RX
CF20J50 _________ MC994A
CF20K49E ________ M994A
CF20K50X ________ MC84A
CF20K52E ________ MC84A
CF20K54ET _______ MC84A
CF20S10X ________ MC84A
CF20S12E ________ MC84A
CF20T24T ________ PC81B
CF21A20X ________ MC46A
CF21A50 _________ PC58B
CF21A50F ________ PC58B
CF21A80V
CF21C22X ________ MC46A
CF21C28F ________ PC58B
CF21D10Y
CF21D29 _________ MC64B
CF21D30RX _______ MC64B
CF21D30X ________ MC64B
CF21D31KE
CF21D33E ________ MC84A
CF21D36EX _______ MC019A
CF21D60B ________ MC41A
CF21D60X ________ MC41A
CF21D70B ________ MC41A
CF21D70DX _______ MC64A
CF21D70X ________ MC64A
CF21D73
CF21D79 _________ MC994A
CF21E20B ________ MC41A
CF21E40X
CF21E60X ________ MC64A
CF21F30K ________ MC019A
CF21F33
CF21F39 _________ MC994A
CF21F60X ________ MC84A
CF21F66EX _______ MC00A
CF21F66X ________ MC00A
CF21F69X ________ MC994A
CF21F80X ________ MC84A
CF21F89X ________ MC994A
CF21G20X ________ MC64A
CF21K40X ________ MC84A
CF21K44X ________ PC81B
CF21K49E ________ M994A
CF21K50X ________ MC84A
CF21K52E ________ MC84A
CF21K54X ________ MC84A
CF21K59E
CF21Q94P ________ MC14
CF21S10EX _______ MC84A
CF21S11KE _______ MC019A
CF21S12E ________ MC84A
CF21S14ET _______ MC84A
CF21S15 _________ MC019A
CF21S31KE _______ MC019A
CF21T20K ________ MC019A
CF2588
CF25A50F ________ PC58A
CF25A50T ________ PC58A
CF25A52L ________ PC58A
CF25A56T ________ PC73A
CF25A64D/T ______ PC73A
CF25A64DF _______ PC73A
CF25A64T ________ PC73A
CF25C10P ________ MC15A
CF25C19
CF25C20F ________ PC33J
CF25C22 _________ PC33J
CF25C22F ________ PC33J
CF25C26 _________ MC51B
CF25C26X ________ MC51B
CF25C28F ________ PC58A
CF25C36 _________ MC51B
CF25C42P ________ MC15A
CF25C44 _________ MC51A
CF25C44XM _______ MC51A
CF25C60 _________ MC51A
CF25C69T ________ MC74A
CF25C70 _________ MC51A
CF25C76 _________ MC51B
CF25C80 _________ MC51A
CF25H30T
CF25H40T ________ PC8KA
CF25H41T ________ MC74A
CF28A100L _______ PC63A
CF28A50F ________ PC58A
CF28A50I ________ PC58A
CF28A56T ________ PC73A
CF28A60I ________ PC63A
CF28A64DT _______ PC73A
CF28A64T ________ PC73A
CF28C22F ________ PC33J
CF28C26 _________ MC51B
CF28C26X ________ MC51B
CF28C28F ________ PC58A
CF28C28T ________ PC58A
CF28H80
CF2999
CF29B20 _________ MC51A
CF29C10V ________ MC15A
CF29C20N ________ PC33J
CF29C20P ________ MC15A
CF29C20T ________ PC33J
CF29C26 _________ MC51B
CF29C36 _________ MC51B
CF29C42F ________ PC33J
CF29C42P ________ MC15A
CF29C44 _________ MC51A
CF29C44XM _______ MC51A
CF29C60 _________ MC51A
CF29C60XM _______ MC51A
CF29C69T
CF29C70 _________ MC51A
CF29C76 _________ MC51B
CF29C76X ________ MC51B
CF29C80 _________ MC51A
CF29F96IP _______ MC006A
CF29H20TM _______ MC71A
CF29H30T ________ MC74A
CF29H40T ________ PC8KA
CF29H41T
CF29H46T
CF29H70
CF29H90TM _______ MC71B
CF29H9TM
CF29K40N ________ MC74A
CF29Q10ET _______ MC991A
CF29V10KT _______ MD66A
CF32A20TM
CF51F82 _________ MC99BA
CF51F92 _________ MC99BA
CF51F92T ________ MC99BA
CFT2875 _________ MC15A
CFZ2588 _________ MC05A
CI14A80 _________ PC31A
CI14B50F ________ 11.1
CI14F80F ________ 12.1
CI14F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CI20A80 _________ PC31A
CI20A96F ________ PC53A
CI20E20F ________ PC53A
CI20F60 _________ PC81B
CI20F60X ________ PC81A
CI20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CI21A80F ________ PC31A
CI21E20F ________ PC53A
CI21F60X ________ PC81A
CI21F80F ________ PC81A
CI21Q20
CI21T20 _________ PC81B
CI1480
CI14A80 _________ PC31A
CI14B50F ________ 11.1
CI14E20F ________ PC53A
CI14F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CI20A80 _________ PC31A
CI20A90F ________ PC31A
CI20A96F ________ PC53A
CI20C22F ________ PC42B
CI20E20 _________ PC53A
CI20E20F ________ PC53A
CI20F60X ________ PC81A
CI20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CI21A80F ________ PC31A
CI21C22 _________ PC42B
CI21E20F ________ PC53A
CI21F60X ________ PC81A
CI21F80F ________ PC81A
CI21Q20ET _______ PC99AD
CI21T20F ________ PC81B
CI21T24F ________ PC81B
CI25H40 _________ PC8KA
CI25H40E ________ PC8KA
CI29H40 _________ PC8KA
CI29H40E ________ PC8KA
CI990
CI9902
CIS4361 _________ PC04X
CIS4441 _________ PC04X
CIT2068
CIT2162X ________ PC08X8
CIT2165X ________ PC08X8
CIT2165X` _______ PC08X8
CIT2168 _________ PC04X
CIT2168F ________ PC04A
CIT2170F ________ PC12B
CIT2172 _________ PC07X2
CIT2175 _________ PC07X2
CIT2180 _________ PC04X
CIT2181 _________ PC04A
CIT2181F ________ PC04A
CIT2190 _________ PC04A
CIT2190F ________ PC04A
CIT2191 _________ PC04A
CIT2191F ________ PC04A
CIT2570F ________ PC12B
CIT2588 _________ MC05B
CIT4441 _________ PC04X
CIT4442 _________ PC04X
CIT4782 _________ PC08X8
CIT4785 _________ PC08X8
CIT4902 _________ PC04A
CIT4905 _________ PC04A
CIT6105 _________ PC04X
CIT9172 _________ PC11A
CIT9325
CIT9508
CIT9742 _________ PC91A
CIT9745 _________ PC91A
CIT9822 _________ PC04A
CIT9825 _________ PC04A
CIT9902 _________ PC04A
CIT9902F ________ PC04A
CIT9905 _________ PC04A
CK14F84 _________ 12.4/12.5
CK14F84SX _______ 12.4
CK14F84X ________ 12.4/12.5
CK20F60 _________ PC81B
CK20F60X ________ PC81A
CK20F84 _________ 12.4/12.5 (BEKO)
CK20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CK20S84X
CK21F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CK21Q20
CK21T20 _________ PC81B
CK14A80X ________ PC31A
CK14F84 _________ 12.4/12.5
CK14F84SX _______ 12.4
CK14F84X ________ 12.4/12.5
CK20A80X ________ PC31A
CK20A90X ________ PC31A
CK20D62X ________ PC31A
CK20F60X ________ PC81A
CK20F84 _________ 12.4/12.5
CK20F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CK20S84X
CK21A80X ________ PC31A
CK21A90X ________ PC31A
CK21C24X ________ MC56A
CK21D10X ________ PC31A
CK21D60X ________ PC31A
CK21D62X ________ PC31A
CK21F80X
CK21F84X ________ 12.4/12.5 (BEKO)
CK21K40X
CK21K44EX _______ PC81B
CK21Q20ET _______ PC99DA
CK21Q66ET
CK21S14ET
CK21T20X ________ PC81A
CK21T24EX _______ PC81B
CK21T40X
CK21T43T ________ MC00AA
CK21T43X
CK28H80
CKT2128B ________ PC05X2
CKT2135 _________ PC08X8
CKT2168X ________ PC04A
CKT2570 _________ PC12A
CKT2871 _________ PC12A
CKT4442B ________ PC05X2
CKT4742 _________ PC91A
CKT4822 _________ PC91A
CKT9322 _________ PC08X8
CKT9322B ________ PC05X2
CKT9742 _________ PC91A
CKT9745 _________ PC91A
CKT9822 _________ PC91A
CKT9825 _________ PC91A
CKZ4822
CL20F60 _________ PC81B
CL21Q20
CL21T20 _________ PC81B
CL29N32X(42X) ___ PC8KA
CL20D62X ________ PC53A
CL28C22N ________ MC56A
CL29N32X ________ PC8KA
CL29N42X ________ PC8KA
CL29Q10ET _______ MC991A
CLT2190 _________ PC09A
CMS4841 _________ NC91A
CMS9071 _________ NC91H
CMT2865 _________ NC11A
CN14B80H ________ NC5AA
CN14D99 _________ NC6HA
CN20A30 _________ NC4JA
CN20A92H ________ NC5AA/NC5AD
CN20B80H ________ NC5AA
CN20B90 _________ NC4JA
CN20D99 _________ NC6HA
CN20D99S ________ NC31A
CN25C260
CN26B46 _________ NC44A
CNT2197 _________ MC97A
CNT4825 _________ MC97A
CNT4882 _________ MC97A
CNT4885 _________ MC97A
CNT9175 _________ MC97A
CNT9762 _________ MC97A
CNT9765 _________ MC97A
CNT9825 _________ MC97A
CNT9905 _________ MC97A
CP14D60H ________ MC58A
CP14F60 _________ MC83A
CP14F90 _________ MC83A
CP14J50 _________ MC83A
CP14K40 _________ MC83A
CP14K60 _________ MC999A
CP14K70 _________ MC999A
CP20A30 _________ MC83B
CP20B80H ________ NC5AA
CP20B80M ________ MC83A
CP20B85 _________ MC83C
CP20CK40 ________ MC83A
CP20D90 _________ MC6GA
CP20D90M ________ MC83A
CP20J20 _________ MC58A
CP20J50 _________ MC83A
CP20J52 _________ MC83C
CP20J52A ________ SC023A
CP20K40 _________ MC83A
CP20K60 _________ MC999A
CP20K70 _________ MC999A
CP21A90 _________ MC41A
CP21D70M ________ MC83A
CP21K44 _________ MC83A
CP21Q20 _________ MC99GA
CP21Q22 _________ MC997A
CP21Q24 _________ MC83C
CP21Q26 _________ MC83C
CP21Q60 _________ MC83C
CP25Q20 _________ MC99GA
CP26K60 _________ MC7CG
CP27K60 _________ MC7CG
CP29C34H ________ MC59A
CP29C42P ________ MC53Z
CP29C84M ________ MC59K
CP29C85 _________ MC7CD
CP29H34 _________ MC59A
CP29K30 _________ MC005A
CP29K40 _________ MC83A
CP29K40P ________ MC7CD
CP29M30A ________ MC022A
CP29Q12P ________ MC996A
CP29Q30P ________ MC001A
CP29Q50 _________ MC99GA
CP29Q54 _________ MC005A
CT14J50 _________ MC994A
CT14K50X ________ MC84A
CT14K52X ________ MC84A
CT14K54ET _______ MC84A
CT14S10X ________ MC84A
CT14S12E ________ MC84A
CT16S10X ________ MC84A
CT16S12E ________ MC84A
CT20D33E ________ MC84A
CT20J50 _________ MC994A
CT20K50X ________ MC84A
CT20K52X ________ MC84A
CT20K54ET _______ MC84A
CT20S10X ________ MC84A
CT20S12E ________ MC84A
CT2190 __________ MATSUI 2090
CT21D33E ________ MC84A
CT21K50X ________ MC84A
CT21K52X ________ MC84A
CT21K54ET _______ MC84A
CT21Q20E/EN/ET __ MC99BA
CT21Q20ET _______ MC99BA
CT21Q66 _________ MC019
CT21S10X ________ MC84A
CT21S12E ________ MC84A
CT25K90EN _______ MC022A
CT25Q20EN _______ MC991A
CT29K30VT _______ MC022A
CT29K37E ________ MC007A
CT29K37PX _______ MC007A
CT29Q10E/EN/ET __ MC991A
CT29Q10ET _______ MC991A
CT29Q12IP _______ MC993A
CT14J50 _________ MC994A
CT14K50X ________ MC84A
CT14K52X ________ MC84A
CT14K54ET _______ MC84A
CT14S10X ________ MC84A
CT14S12E ________ MC84A
CT15Q91VLG
CT16S10X ________ MC84A
CT16S12E ________ MC84A
CT20F35 _________ MC049B
CT20J50 _________ MC994A
CT20K50X ________ MC84A
CT20K52X ________ MC84A
CT20K54ET _______ MC84A
CT20S10X ________ MC84A
CT20S12E ________ MC84A
CT2190 __________ MATSUI 2090
CT21D31KE _______ MC019A
CT21K50X ________ MC84A
CT21K52X ________ MC84A
CT21K54ET _______ MC84A
CT21Q20E/EN/ET __ MC99BA
CT21Q20ET _______ MC99BA
CT21Q41KE
CT21Q42KEX
CT21Q45VE _______ MC049B
CT21Q46ET _______ MC007A
CT21Q47ET _______ MC007B
CT21Q66KEX ______ MC019A
CT21Q92KEX ______ MC019A
CT21S10X ________ MC84A
CT21S12E ________ MC84A
CT25K90EN _______ MC022A
CT25K90VE _______ M022A
CT25K95VE _______ MC049A
CT25Q20EN _______ MC991A
CT29K30E
CT29K30VT _______ MC022A
CT29K37E ________ MC007A
CT29K37PX _______ MC007A
CT29M60KEX
CT29Q10ET _______ MC991A
CT29Q12IP _______ MC993A
CT29Q14PT
CT29Q20EN
CT29Q46ET _______ MC007A
CT29Q901 ________ MC006A
CT29Q90IP _______ MC006A
CT29Q91RB _______ MC021A
CT7090
CTV2197 _________ MC97A
CXP86324 ________ 12.4/12.5
CY20B70Y ________ MC41A
CZ14F33 _________ MC84A
CZ14J50 _________ MC994A
CZ20F33 _________ MC84A
CZ20J50 _________ MC994A
CZ21F33 _________ MC84A
CZ14J50 _________ MC994A
CZ20J50 _________ MC994A
DI28FZ11 ________ DC026A
DI28Z12 _________ PD8TA
DI32FZ11 ________ DC026A
DI32Q82 _________ PD00JA
DT7000 __________ PC63A
DT7060 __________ PC63A
GCT1904MN _______ NC4JA
GCT1954M ________ NC36A
GCT1954MN _______ NC4JA
GCT2505M ________ NC44A
GF29V10KT _______ MD66A
KB14V30 _________ MV55A
KB20U71X ________ PV71A
KB20V30 _________ MV55A
KCI20F60 ________ PC81A
KCI20F60X _______ PC81A
KCI21F60 ________ PC81A
KCI21F60X _______ PC81A
KCI21T24F _______ PC81B
KE14P21B ________ MV025A
KE14P21B/BX/S/SX _ MV025A
KE14P2B
KE14P2B/BX/GX/PX/SX _ MV995B
KE14U43 _________ MV995A
KE14U73 _________ MV995A
KE14U73X ________ MV995A
KE20P30X ________ MV995B
KE20P31X ________ MV025A
KE20U73 _________ MV995A
KE20U73X ________ MV995A
KE21P10T ________ MV008A
KF14U40 _________ MV64A
KF14U42 _________ MV64A
KF14U70 _________ MV64A
KF14V30 _________ MC48A
KF20U40 _________ MV64A
KF20U42 _________ MV64A
KF20U70 _________ MV64A
KF20V30 _________ MC48A
KF21P10
KF21U40 _________ MV64A
KF21U42 _________ MV64A
KF21U70 _________ MV64A
KI14U30 _________ MV55A
KI14U71 _________ PV71A
KI14U71X ________ PV71A
KI14U72 _________ PV71A
KI14V20 _________ PC32A
KI14V30 _________ MC48A
KI14V38 _________ MV55A
KI20U30 _________ MV55A
KI20U71 _________ PV71A
KI20U72 _________ PV71A
KI20U72X ________ PV71A
KI20V38 _________ MV55A
KK14V20 _________ PC32A
KK20V20 _________ PC32A
KK21V20 _________ PC32A
KKV2102 _________ PS14A
KKV9012 _________ PG08X8
KV14V3 __________ MV55A
KY14V30 _________ MC48A
KY20V30 _________ MC48A
KY14V30 _________ MC48A
KY20V30 _________ MC48A
KZ21FC70 ________ MV033A
LAFINION-72 _____ MC035A
LAFINION-72-82W _ MC021B
LAFINION-82 _____ SC023
LAFINION-82W ____ MC035A
LAFINION72 ______ MC035A
LAFINION7282W ___ MC021B
LAFINION82 ______ SC023
LAFINION82W _____ MC035A
LE15A10 _________ MF004A
LE15A15 _________ ML012A
LG8231 __________ MC61B
LPXG2 ___________ NP00EA
LPXG22 __________ NP00ED
LPXG24 __________ NP00ED
MT42PZ10 ________ MP00MC
MT42PZ44 ________ RF03FA
MT42PZ45 ________ RF03FA
MW30LZ10 ________ MF02HA
MZ37PZ10
MZ40PA10
MZ40PZ10 ________ MP00MC
MZ42PZ10 ________ MP00MC
MZ42PZ12 ________ MP00MC
MZ42PZ14 ________ MP00MC
MZ42PZ24 ________ MP00MC
MZ42PZ44 ________ RF03FA
MZ42PZ45 ________ RF03FA
MULTIPLEX-55 ____ MV033A
MZ60PZ10
MULTIPLEX55 _____ MV033A
PDP42V6 _________ L6B (BEKO)
PE43A82T ________ MP015A
PE48A82T ________ MP015A
PE53A82T ________ MP015A
PF42A20 _________ MP87B
PF43A20 _________ MP87B
PL43A82T ________ MP015A
PL48A82T ________ MP015A
PL53A82T ________ MP015A
PP48A80P ________ MP00PA
PP53A80P ________ MP00PA
PT43A80T
PT43A82T
PT44NA41T _______ MP015A
PT48A80T
PT48A82T
PT53A80T
PT53A82T
RB20CC40MX
RB21CC40MX
RB28CZ10RX ______ 14.2
RE15LA30 ________ MF004A
RE20CB10MX ______ MC019A
RE20LA30
RE21CC30RX ______ 11AK30
RE21FA7AX
RE21FB30MX
RE21FB30RX ______ MC019A
RE21FB50RX ______ MC019A
RE28CB80RX ______ MC022A
RE28CZ20 ________ 11AK45
RE28FZ10 ________ MC017A
RE28FZ10PX ______ MC017A
RE28FZ10RX ______ MC022A
RE28FZ30RQ ______ MC036A
RE29FA31PX ______ MC017A
RE29FA33PX ______ MC017A
RE29FA33PX(X) ___ MC017A
RE29FA33X _______ MC017A
RE29FA34RB ______ MC007A
RE29FA34RP ______ MC036A
RE29FA34RX ______ MC036A
RE29FB50RQ ______ MC022A
RE29FB51RQ ______ MC036A
RE32FZ10PX ______ MC017A
RE32FZ30RQ ______ MC036A
RE34FA34RB
RE39NZ40RB ______ MP015D
RE44NA13RB ______ MP03AB
RE44NA14T _______ MP03AB
RE44NZ21 ________ MC015
RE44SZ20RD ______ MB02JA
RE44SZ21RD ______ MB02JB
RE49NZ21RB ______ MP015D
RE54NA13RB ______ MP03AB
RE56NZ21RB ______ MP015D
RF21FA31W _______ MC019A
RF29FB50RQ
RF29FB51RQ ______ MC036A
RI28CZ10RX ______ 14.2
RI32CZ10RX ______ 14.2
RJ15LA50 ________ ML042
RK14CC40M _______ 12.6
RK20CC40M _______ 12.6 (BEKO)
RK21CC40MX ______ 12.6 (BEKO)
RL28CZ20RX ______ 11AK45
RL28FZ30RQ ______ MC036A
RL29FB51RQ ______ MC036A
RL32FZ30RQ ______ MC036A
RL44NA13RB ______ MP03AB
RL54NA13RB ______ MP03AB
RM15LA66K _______ ML041B
RN21FD10T _______ SC023A
RP14CB25A _______ MC059A
RP20CA10A _______ SC023A
RP20CB60 ________ SC023A
RP20CB62 ________ SC023A
RP20LA30 ________ MF002A
RP21FA35A _______ SC023A
RP21FA37A _______ SC023A
RP21FB32 ________ SC023A
RP21FC60 ________ SC023A
RP21FD10 ________ SC023A
RP21FD60 ________ SC023A
RP21FD60G _______ SC023A
RP29CC25 ________ MC022A
RP29CC26 ________ MC049A
RP29FA30A _______ MC022A
RP29FB30 ________ MC022A
RP44NA20PA ______ MP03AA
RP44NA21P _______ MP00PA
RQ201 ___________ D17
RQ403I __________ D17
RTBA50 __________ RF03FA
RT15LA30 ________ MF004A
RT20CA75M _______ MC049B
RT21CA60M _______ MC019A
RT21CA70M _______ MC019A
RT21FA76X _______ MC019A
RT25FB30M _______ MC022A
RT29FA30RU ______ MC022A
RT29FA31PX
RT29FA60VE
RT29FB35VX
RT29FB50 ________ MC022A
RT29FD15R/RB/RE/RK _ MC049A
RT29FD15RQ/V/VE/VX _ MC049A
RT29FD16RX ______ MC049A
RT34FB11RB ______ MC006A
RT37LZ55 ________ ML051B
RT39NZ40RB ______ MP015D
RT42PX10/H ______ RF043B
RT42PZ45 ________ RF03FA
RT42PZ45V _______ RF03FA
RT54NA61RB ______ MP03AB
RT62NA31RB/RP ___ MP015C
RZBA50 __________ RF03FA
RZ15LA31 ________ ML012A
RZ15LA32 ________ ML024A
RZ15LA60
RZ15LA70 ________ ML041B
RZ17LZ10 ________ ML027A
RZ17LZ40 ________ ML024F
RZ20LA31 ________ LCD
RZ20LA60 ________ ML012B
RZ20LA66 ________ ML024D
RZ20LA70 ________ ML041B
RZ20LZ50C _______ ML041F
RZ21FB35MX ______ MC049B
RZ21FB35RX ______ MC049B
RZ21FB55RX ______ MC049B
RZ21FD15RX ______ MC049B
RZ21FD70RX ______ MC049C
RZ23LZ20 ________ LCD
RZ26LZ50 ________ ML041A
RZ29FA34RB ______ MC017A
RZ29FA34RX
RZ29FB51RX ______ MC036A
RZ29FB55RX ______ MC049A
RZ29FC40RB ______ MC021B
RZ30LZ13 ________ ML038A
RZ30LZ50 ________ ML041A
RZ32FZ40RB ______ MC035A
RZ32LZ55H _______ ML041E
RZ37LZ55 ________ ML051B
RZ42LZ30 ________ ML038C
RZ42PX10 ________ RF043B
RZ42PX11 ________ RF043B
RZ42PY10X _______ RF043B
RZ50PY10 ________ RF043B
SDA5521 _________ (LG800317A)
TX29AD30C _______ MC52B
WE32Q101P _______ MC993A
WE32Q10IP _______ MC993A
WE32Q101P _______ MC993A
WE32Q10IP _______ MC993A
WE32Q81ID _______ MC006A
WF28A12T ________ MC52C
WF32A10S ________ MC52A
WF32A14T ________ MC52C
WF32A14TM _______ MC52C
WF32A20TM _______ MC61B
WF32A22DI _______ PC82A
WF28A10TM
WF28A12T ________ MC52C
WF32A10S ________ MC52A
WF32A14T ________ MC52C
WF32A14TM _______ MC52C
WF32A20TM _______ MC61B
WF32A22DI _______ PC82A
WF32A30D ________ MC75A
WF32Q10IP _______ MC993A (100HZ)
WP32A30 _________ MC75A

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...