ข้อมูลฟลายแบคที่ใช้แทนกันได้เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4 _ GND _ HT _ ABL _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 25=0252S
TCL :
ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


JF0501-1619
BSC25-0299D,
TCL :
ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


JF0501-19577
POLYTRON :
ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

154-064P
154-177B
FCK-14B047
(goldstar14") (goldstar21")
(akari14")
ตำแหน่งขา

c _ 180v _ b+ _ gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ abl _ htr _ afc.

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

6174Z-8005C
(LG 20")
ตำแหน่งขา

c - 180 - b+ - gnd - nc - 24 - gnd - abl - ht -afc.

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

154-064G
154-177E  
(goldstar14")(goldstar20")
ตำแหน่งขา

c - 180v - b+(92v) - boost up - 24v - 12v - gnd - abl - htr - afc.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

154 - 132A (intel)
154 - 132C
6174V - 600H (LG 21")
6174Z - 6040C (LG 21")
BSC 23 - N0107 (LG 14")

ตำแหน่งขา

c _ 40v _ 16,5 _ htr _ gnd _ b+ _ 180v _ gnd _ abl _ 40v


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

154 189 C
154 189 H
154 277 C
BSC 22-2314 H
CF 0801-3701
FCM 20B027

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ 180v _ 16v _ 24v _ htr _ gnd _ abl _ afc _ nc.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

6174V-6002U (LG 21")
BSC 26-N2121(N) (LG 21")

ตำแหน่งขา

c - 180v - b+ - gnd - 12v - 26v - nc - abl - ht - afc


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 65 A (changhong)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ 190v _ gnd _ nc _ nc _ 14,5v _ abl _ htr _ afc.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 22-01N401
BSC 22-01N402
BSC 22-01-06
BSC 22-0201
BSC 22-2314B
BSC 23-4404A
BSC 23-14H
BSC 24-14L
BSC 24-01N36
BSC 24-01N362
BSC 24-01N362B
BSC 24-08A
BSC 24-09G
BSC 25-48
BSC 25-4803
BSC 25-4803F
BSC 25-4803T
BSC 25-N0803A
BSC 25-Z601A

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ nc _ afc _ gnd _ htr _ abl _ nc.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 25-2678S (konka K2169TC)

ตำแหน่งขา

c _ 200v _ b+ _ gnd _ afc _ 16v _ abl _ ht _ nc _ nc


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 24-01N4014K (china)
BSC 25-01N4010GA (14")
BSC 25-05N2110A
BSC 25-0909
BSC 25-09N20E
BSC 25-09N21A
BSC 25-1003A
BSC 25-1194D024 (14")
BSC 25-2108A
BSC 25-4813P (cina multy)
BSC 25-N1003A-4-R (21")
BSC 25-T1010A
BSC 25-Z603F (21")
BSC 26-0221 (29")

ตำแหน่งขา

Tep _ c _ tep _ b+ _ tep _ tep _ gnd _ htr _ abl _ 180v.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

DCF 2217 J

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ htr.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

F 0101 KM-SA (sharp 14R20 14")
F 0102 KM-SA (sharp 20R20B, 20R200, 51R200)
F 0141 PE-M
F 0147

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 24V _ 16V _ afc _ 180V _ gnd _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

F 0122 PE-M (sharp 20Q250)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ 24V _ 16V _ nc _ afc _ gnd _ ht _ 180V _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

F 0193 PEN1-SA (sharp 14U15)

ตำแหน่งขา

c _ b+(115) _ gnd _ 40V _ 12V _ afc _ 180V _ gnd _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

F 0194 PEN1-SA (sharp 20R200MKII, 51U200, 20W200)
F 2037 PE-B (sharp 20AG2-S)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 40V _ 16V _ afc _ 180V _ gnd _ ht _ abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

F 094
FA 061 WJ-SA (sharp 51X200)

ตำแหน่งขา

c _ b+(130V) _ gnd _ 24V _ 12V _ afc _ 185V _ gnd _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FA 113 WJ-B (sharp 51DXF250E)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 24V _ nc _ afc _ 180V _ gnd _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FA 122 WJ-B

ตำแหน่งขา

c _ b+(130V) _ gnd _ 24V _ nc _ afc _ 180V _ gnd _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FA 011 WJ-B (sharp)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 24V _ 16V _ afc _ 180V _ nc _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FA 060 WJ-SA (sharp 14S20MKII)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ nc _ 12V _ afc(-12V) _ 180V _ gnd _ ht _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCG 2045 BL

ตำแหน่งขา

afc - 16,5v _ htr _ boost-up _ B+83v _ gnd _ nc _ c _ abl _ 175v _ 24v


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCK 1411 L 01
FCM 14A025

ตำแหน่งขา

c _ boost-up _ abl _ b+ _ gnd _ 180v _ 24V _ htr _ afc _ 16,5v.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCK 14A006 (14")
FCM 2015HE (21")
FCM 14A032 (21")
FTK 21R002 (21")
KFS 60844A (21")

ตำแหน่งขา

nc _ nc _ gnd _ 180 _ 15v _ ht _ 24 _ abl _ b+ _ c


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCM 14B014N (polytron 14")
FCM 20B061N (polytron 21")

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 185 _ nc _ htr _ nc _ abl _ +12 _ -12.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FUH29VH02 (polytron29)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 185v _ nc(16v) _ htr _ nc _ abl(bcl) _ 12v _ 12v


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FSV 20A001 (samsung)
FCK 14A033
FSV 14A001

ตำแหน่งขา

c _ b+125v _ abl _ nc _ gnd _ 185 _ 46 _ htr _ nc _ 16,5


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FTK-14A004P (samsung)

ตำแหน่งขา

c _ b+125v _ abl _ nc _ gnd _ 180v _ 24v _ htr _ afc _ 16,5.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FUY-20C009 (akari)

ตำแหน่งขา


c _ 180 _ b+ _ gnd _ nc _ 24 _ nc _ abl _ htr _ afc.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCG 2045 BL

ตำแหน่งขา

afc _ 16,5v _ htr _ boost-up _ b+83v _ gnd _ nc _ c _ abl _ 175v _ 24v.

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


HTF2904

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ 24v _ 16v _ gnd _ htr _ grnd _ afc _ nc _ 180vเบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FSA 16012M
DCF 2077A
DCF 1577
FSA 16012M

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ abl _ 25v _ gnd _ 185v _ htr.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

JF 0501-1206

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ 180v _ 16v _ 25v _ htr _ gnd _ abl _ afc _ nc.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

JF 0601-19577 (polytron 21'' MX5203R)

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ 200v _ nc _ htr _ nc _ abl _ +12 _ -12.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

JY 0301-0206 (china 29")

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ nc _ afc _ gnd _ Htr _ abl _ tep _ tep _ tep


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

K 148 TC

ตำแหน่งขา

c _ 180v _ b+ _ gnd _ afc _ 16v _ abl _ htr _ nc _ nc.เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

MC FBC-015
LCE CF0854

ตำแหน่งขา

c _ b+ _ gnd _ afc _ 185 _ htr _ 25 _ 15 _ gnd _ abl.


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

8-598-858--00 (sony KV-PG21P70)
8-598-811

ตำแหน่งขา

c _ b+135v _ 200v _ htr _ gnd _ -16,5(vertkl) _ Gnd(vertkl) _ +16,5(vertkl) _ nc _ abl


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC25-Z305A (Goldstar)
BSC25-Z3201
FCM20B058
154-064
154-177B

ตำแหน่งขา

c _ 180v _ B+ _ gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ ABL _ H/T _ AFC


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCG 2045BL

ตำแหน่งขา

c _ 180v _ B+ _ gnd _  24v _16v _  ABL _ H/T _ NC _ NC


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 24-0406D

ตำแหน่งขา
190v _ NC _ HOUT _ AFC _ B+ _ 43v _ ABL _ gnd _ 12v _ H/T


เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 22-2314H
154-189C
JF 0501-1206

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ 180v _ 16v _ 26v _ H/T _ gnd _ ABL _ AFC _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 24-01N4004U

ตำแหน่งขา

HOUT  _ B+ _  +13V _ -13v _ gnd _ H/T _ AFC _ ABL _ NC _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

6174Z-8040C

ตำแหน่งขา

HOUT _ 185v _ B+ _ gnd _ -14v _ +14v _ gnd _ ABL _ H/T _AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

MC-FBC-015
LCE CF 0854

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ gnd _AFC _  185V _ H/T _  25V _ 15V _ gnd _ ABL
เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC24-01N4001M

ตำแหน่งขา

TP _ HOUT _ TP _ B+ _ TP _ TP _ gnd _ H/T _ ABL _ 180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

(Samsung)
BSC 22-2314H
154-189C
JF 0501-1206

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ 180v _ 16v _ 26v _ H/T _ gnd _ ABL _ AFC _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 24-01N4004U

ตำแหน่งขา

HOUT  _ B+ _  +13V _ -13v _ gnd _ H/T _ AFC _ ABL _ NC _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

6174Z-8040C

ตำแหน่งขา

HOUT _ 185v _ B+ _ gnd _ -14v _ +14v _ gnd _ ABL _ H/T _AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

MC-FBC-015
LCE CF 0854

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ gnd _AFC _  185V _ H/T _  25V _ 15V _ gnd _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC24-01N4001M

ตำแหน่งขา

TP _ HOUT _ TP _ B+ _ TP _ TP _ gnd _ H/T _ ABL _ 180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
BSC 24-01N4004U

ตำแหน่งขา

HOUT  _ B+ _  +13V _ -13v _ gnd _ H/T _ AFC _ ABL _ NC _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


6174Z-8040C

ตำแหน่งขา

HOUT _ 185v _ B+ _ gnd _ -14v _ +14v _ gnd _ ABL _ H/T _AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


MC-FBC-015
LCE CF 0854

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ gnd _AFC _  185V _ H/T _  25V _ 15V _ gnd _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC24-01N4001M

ตำแหน่งขา

TP _ HOUT _ TP _ B+ _ TP _ TP _ gnd _ H/T _ ABL _ 180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
6174Z-8040C

ตำแหน่งขา

HOUT _ 185v _ B+ _ gnd _ -14v _ +14v _ gnd _ ABL _ H/T _AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


MC-FBC-015
LCE CF 0854

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ gnd _AFC _  185V _ H/T _  25V _ 15V _ gnd _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC24-01N4001M

ตำแหน่งขา

TP _ HOUT _ TP _ B+ _ TP _ TP _ gnd _ H/T _ ABL _ 180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
MC-FBC-015
LCE CF 0854

ตำแหน่งขา

HOUT _ B+ _ gnd _AFC _  185V _ H/T _  25V _ 15V _ gnd _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC24-01N4001M

ตำแหน่งขา

TP _ HOUT _ TP _ B+ _ TP _ TP _ gnd _ H/T _ ABL _ 180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC24-01N4001M

ตำแหน่งขา

TP _ HOUT _ TP _ B+ _ TP _ TP _ gnd _ H/T _ ABL _ 180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
BSC 25-4803T
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V
L 40B10602

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ AFC _ gnd _ H/T _ ABL _ TP

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
SHARP :
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA

ตำแหน่งขา

Hout _ B+ _ Ground _ 24v _ 16v _ afc _ 180v _ Gnd _ H/T _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
FO193PEN1-SA

ตำแหน่งขา

Hout _  B+ _ Grnd _ 45v _ 16v _afc _ 180v _ Grnd _ h/t _ ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
KONKA :
BSC 25-0106
BSC 25-2678S
JF 0501-19188

ตำแหน่งขา

C _ 180v _ B+ _ GND _ AFC _ 16v _ ABL _ H/T _ NC  _ NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
FCM 2015HE
FCM 14A032

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313

ตำแหน่งขา

H1 _ H  _ H2 _ B+ _ 110v _ H3 _ H4  _ GND _ HT _ ABL  _ AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
TCL :
BSC 25=0252S

ตำแหน่งขา

C _ B+ _ NC _ NC _ NC _ AFC _ GRND _ ABL _ 200V _ H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
TCL :
JF0501-1619
BSC25-0299D,

ตำแหน่งขา

185V _H+_AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
POLYTRON :
JF0501-19577

ตำแหน่งขา

H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


(Samsung)
(Samsung)
FSV 14A001
FSV 20A001
FCK 14A033
FCV 20A001

ตำแหน่งขา

16,5V_NC_H_46V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


154-064P (Goldstar)
154-177B
FCK 14B047 (Akari)

ตำแหน่งขา

COL_185V_B+_GROUND_16V_24V_40V_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


154-064G (Goldstar)
154-177E

ตำแหน่งขา

COL_180V_92V_125VBOOST_24V_12V_GROUND_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 14A025 (Samsung, Blaupunkt)
FCM 1411L01

ตำแหน่งขา

16,5V_AFC_H_24V_180V_GROUND_B+90V_ABL_125VBOOST_COL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


DCF 1577 (Daewoo, Mitsuba)
DCF 2077
FSA 16012M

ตำแหน่งขา

COL_B+_AFC_125VBOOST_16,5V_ABL_24V_GROUND_180V_H

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FTK 14B011 (Aiwa)

ตำแหน่งขา

COL_B+_25V_GROUND_180V_H_ABL_GROUND_AFC_15V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCK 1411E10A (Etron)

ตำแหน่งขา

190V_COL_NC_B+_NC_24V_ABL_GROUND_15V_H

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


JF 0208-0208C (Solitron)

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_185V_H_ABL_GROUND_15V_AFC_24V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


JF 0208-0210B (Sansui)
JF 0501-0501

ตำแหน่งขา

COL_B+_180V_14V_24V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCM 14B014N (Polytron, Digitec)
FCM 20B061N
JF 0601-19577

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_200V_NC_H_NC_ABL+12v_-12v

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

JF 0501-1206 (Sansui)

ตำแหน่งขา

COL_B+_180V_16V_25V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


L40B17100 (Sanyo)

ตำแหน่งขา

COL_B+_NC_180V_AFC_GROUND_ABL_NC_H_GROUND

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


L40B09000 (Sanyo)

ตำแหน่งขา

COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_16V_NC_180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


L40B05500 (Sanyo)

ตำแหน่งขา

COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_GROUND_NC_NC_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


L40B09001 (Sanyo)

ตำแหน่งขา

COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_NC_NC_180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


6174Z-6040C (LG)
BSC 23-N0107

ตำแหน่งขา

COL_185V_B+_GROUND_-14V_+14V_GROUND_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 24-08B (Tv China)
BSC 24-01N362
BSC 25-4803
BSC 25-N1616
BSC 25-0106

ตำแหน่งขา

COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-T1010A (Tv China)
BSC 24-01N4014K
BSC 25-09N21A
BSC 25-09N20E

ตำแหน่งขา

TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GROUND_H_ABL_180V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 60HZ (Changhong)

ตำแหน่งขา

COL_B+_190V_GROUND_11V_16V_45V_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 24-2231HC (Panda)

ตำแหน่งขา

COL_B+_46V_16V_GROUND_AFC_ABL_H_180V_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 65A (Changhong)

ตำแหน่งขา

COL_B+_190V_GROUND_NC_NC_14,5V_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


TFB 4067BD (Toshiba)
TFB 4125CH
TFB 4122HY/ES/CS/DY
BSC 23-N0102

ตำแหน่งขา

COL_B+_185V_GROUND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCK 14A028 (Fuji Electric)

ตำแหน่งขา

NC_B+_14V_24V_H_GROUND_ABL_180V_B+_COL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


154-189C (Fuji Electric)
154-277C
FCM 20B027

ตำแหน่งขา

COL_B+_180V_14V_22V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FUY 20C009 (Akari)

ตำแหน่งขา

COL_180V_B+_GROUND_NC_24V_NC_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FCK 14A006 (Digitec, Polytron, OK)
FCM 2015HE
FCM 14A032
KFS 60844A

ตำแหน่งขา

NC_NC_GROUND_185V_15V_H_24V_ABL_B+_COL_

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


154-138K (Etron)
154-182H

ตำแหน่งขา

190V_NC_COL_AFC_B+_43V_ABL_GROUND_12V_H

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


CF 0801 (Fujitec)

ตำแหน่งขา

COL_B+180V_15V_24V_H_GROUND_ABL_NC_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


CF 0854 (Fuji Electric, Siera)
CF 0582

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_AFC_185V_H_25V_15V_GROUND_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FSA 28027M (Fuji Electric)

ตำแหน่งขา

COL_NC_NC_123V_12V_ABL_25V_GROUND_185V_H

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 24-01N4009A (Tv China)

ตำแหน่งขา

COL_NC_B+_GROUND_NC_TEP_NC_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 22-2314H (Fujitec)

ตำแหน่งขา

COL_B+_180V_15V_24V_AFC_GROUND_ABL_NC_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 22-01N40J (Tv China)

ตำแหน่งขา

COL_180V_115V_GROUND_22V_16V_ABL_H_NC_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


F 0193 PEN1-SA (Sharp)

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_42V_12V_AFC_185V_GROUND_H_ABL 

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


F 0194 PEN1-SA

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_42V_16V_AFC_185V_GROUND_H_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


F 0042PE-M (Sharp)

ตำแหน่งขา

15V_COL_24V_B+_ABL_AFC_GROUND_NC_180V_H

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


F 0063PE-M (Sharp)
F 0067PE-M

ตำแหน่งขา

COL_B+_24V_12V_NC_AFC_GROUND_H_185V_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


F 0102KM-SA (Sharp)

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_24V_14V_AFC_180V_GROUND_H_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FA 060WJ-SA (Sharp)

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GROUND_H_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FA 061WJ-SA (Sharp)

ตำแหน่งขา

COL_(B+130V)_GROUND_24V_12V_AFC_185V_GROUND_H_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FA 113WJ-B (Sharp)

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน

FA100WJ
FA116WJ

ตำแหน่งขา

C_B+120V_GND_NC_+14V_-14v_180V_GND_Heater_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FA 122WJ-B

ตำแหน่งขา

COL_(B+130V)_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FTK 14A004P (Samsung)

ตำแหน่งขา

16,5V_AFC_H_24V_180V_GROUND_NC_ABL_(B+125V)_COL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


154-279C (Siera, Fuji Electric)

ตำแหน่งขา

COL_(B+135V)_200V_GROUND_GROUND_25V_16V_ABL_H_NC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-N0363 (LG 21FU6RL/Pearl Black)

ตำแหน่งขา

COL_180V_B+_GROUND_INNER_26V_NC_ABL_H_AFC

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


8-598-858-00 (Sony)
8-598-11

ตำแหน่งขา

COL_B+_200V_H_GROUND_-16,5V_GROUND_+16,5V_NC_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


QQH0132-001 (JVC AV-1438)

ตำแหน่งขา

COL_B+_40V_NC_25V_GROUND_H_ABL_180V_GROUND

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


JF 0501-19539 (Polytron MX5262RF/Zepelin)

ตำแหน่งขา

COL_B+_GROUND_185V_NC_H_25V_ABL_12V_Hpulse

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


BSC 25-1194D030 (SANKEN)
FSV 20A099

ตำแหน่งขา

16,5V_24V_H_46V_180V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FTK 14A004F(S) (SAMSUNG)

ตำแหน่งขา

16,5V_24V_H_-16,5V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


8-597-041-20 (SONY KV-LS21M61)

ตำแหน่งขา

COL_B+_200V_H_GROUND_-13V_GROUND_+13V_NC_ABL

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


FUH 29VH04 (POLYTRON PS30UV25BM) U-SLIM

ตำแหน่งขา

COL_B+(135)_GROUND_185V_NC_H_BCL_+12V_-12V

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


JF0501-32611 (SANYO CG21SF1T) FLAT 21

ตำแหน่งขา

COL_B+(125)_NC_185V_AFC_ABL_ABL_NC_H_GROUND

เบอร์ฟลายแบค
รุ่นทีวีที่ใช้งาน


AA26-00305A-BSC25-0217G
AA26-00274B - FQH21A004
AA26-00296A - FQH21S001
AA26-00296B - FQH21S002
AA26-00291A - JF0501-91910A(FQH21A004)
AA26-00291B -
JF0501-91910B
AA26-00304A - BSC25-5207


Samsung Chassis KSCA
ตำแหน่งขา

C_B+120v_200v_NC_Heater_-16.5v_+16.5v_abl
โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...