เทียบแท่น TV JVC

JVC
Model _________ Chassis
2151 ____________ TX100
32AVL2EUBL ______ MF
32AVL2EUGR ______ MF
32AVL2EUGY ______ MF
7255EE
7731R ___________ TX90
7732T ___________ TX9
7741R ___________ TX100
7742T ___________ TX100
7755EE
7798ME
7808EE
7831R ___________ TX9
7832T ___________ TX10
7841R ___________ TX100
7842T ___________ TX100
7933TS __________ TX10
7943 ____________ TX10
AGRAM ___________ FV4
AK25S1 __________ MX2
AV-14/21JT5
AV-1413EE _______ CG
AV-21L91-BK _____ CH
AV-21PM _________ CG (-F)
AV-24WT2EK(N) ___ JF
AV-25(28)VM1EN __ JC
AV-2508TEE ______ CH
AV-2550TEE ______ CM
AV-25BT6 ________ 11AK37
AV-25GS1E _______ MX
AV-25L81-BK _____ CH
AV-25L91-BK _____ CH
AV-25LH _________ CH
AV-25LS _________ CH
AV-25LS-AU ______ CH
AV-25LX _________ CH
AV-25LX-A _______ CH
AV-25LX-AU ______ CH
AV-25S1E ________ MX
AV-25S4E/EN/ENS _ MX4
AV-25SEE1EK _____ MX2
AV-25VM1PF ______ JB
AV-27D201 _______ GR2
AV-28BT8 ________ 11AK37
AV-28EWEX1EK ____ JD
AV-28GS1E _______ MX
AV-28GS1EN ______ MX
AV-28H10EUS _____ MF
AV-28S1E ________ MX
AV-28S1EK _______ MX2
AV-28S4E/EN/ENS _ MX4
AV-28VM1PF ______ JB
AV-28WH3EP ______ MC
AV-28WR2EK(N) ___ JF
AV-28Z10EUS _____ MF
AV-2908TEE ______ CH
AV-2950TEE ______ CM
AV-29BF11 _______ 11AK37
AV-29L81-BK _____ CH
AV-29L91-BK _____ CH
AV-29LH _________ CH
AV-29LS _________ CH
AV-29LS-AU ______ CH
AV-29LX _________ CH
AV-29LX-A _______ CH
AV-29LX-AU ______ CH
AV-29SX1EN ______ JA
AV-29TH3EP ______ MC
AV-29TH3EPS _____ MC
AV-29TS4EE ______ JH
AV-29TS4EN ______ JH
AV-29TS4EP ______ JH
AV-32D201 _______ GR2
AV-32H10EUS _____ MF
AV-32WFP1EK _____ MD
AV-32WFP1EU _____ MD
AV-32WH3EP ______ MC
AV-32WP2EN(A) ___ MB
AV-32WP2EP(A) ___ MB
AV-32WX1EK ______ JD
AV-A14AU3 _______ CG
AV-A14M2 ________ CL
AV-A14M3 ________ CG
AV-A14T3 ________ CG
AV-A2143BK
AV-A21M3U
AV-A21T2 ________ CL
AV-A21T3
AV-B21M _________ CL
AV-B21MU
AV-C21T/E _______ MZ2
AV-DT21 _________ CP375
AV-DT21EBU ______ CP375
AV-DT21EE _______ CP375 (S)
AV-DT21ERM ______ CP375
AV-DX25 _________ JK
AV-F21PM ________ CG (-F)
AV-F2983 ________ CM2
AV-F29MX3 _______ CM2
AV-G14T _________ CA2
AV-G210T ________ KA
AV-G21TR ________ KA
AV-G21TT ________ KA
AV-G250MX _______ KA
AV-G25MX ________ MZ2
AV-G29MX ________ KA
AV-K14T2
AV-K14T3
AV-K21T2LB ______ CL
AV-K21TR ________ CL
AV-K29MX1
AV-K29MX3
AV-N21120 _______ FV3
AV-N21202 _______ FV4
AV-N21203 _______ FV5
AV-N21204 _______ FV6
AV-N21F45 _______ FJ2
AV-N21F46 _______ FJ3
AV-N280 _________ BY2
AV-N280EKT ______ BY2
AV-N29101 _______ GF2
AV-N29115 _______ FV3
AV-N29120 _______ FV3
AV-N29220 _______ FV4
AV-N29301 _______ GF2
AV-N29302 _______ FD4
AV-N29303 _______ FE
AV-N29304 _______ FE2
AV-N29320 _______ FE
AV-N29401 _______ GF2
AV-N29430 _______ FE2
AV-N29702/S _____ AC
AV-N29703 _______ GJ
AV-N29F46/R _____ GJ5
AV-N29F46/S _____ GJ5
AV-N34301 _______ GF2
AV-N34F46/Y _____ GJ5
AV-N34F46/Z _____ GJ5
AV-N65P74 _______ SB3
AV-S250 _________ BX2
AV-S250EGT ______ BY2
AV-S250EK _______ BX2
AV-S250M ________ BY
AV-S25M1S _______ KX 25"
AV-S280EGT ______ BY2
AV-S280ET _______ BY2
AV-S290M ________ BY
AV-S2989
AV-S29M1S _______ KX
AV-S29MS6 _______ CD
AV-S33MS6 _______ CD
AV-T2912AR ______ GA
AV-T2922 ________ GA
AV-T2982AR ______ GA
AV029MX _________ KA
AV1404F _________ CW
AV1410EE ________ CL
AV1413EE ________ CG
AV14145 _________ CW
AV1414EE ________ CG
AV1414F _________ CW
AV1415EE ________ CG
AV1434EE ________ CG
AV1435 __________ CG
AV1435EE ________ CG
AV1435TEE _______ CG
AV1436EE ________ CG
AV1438 __________ CG
AV14A10 _________ CG
AV14A14 _________ CW
AV14A14A ________ CW
AV14A3 __________ CG
AV14A4EE ________ CG
AV14AG16 ________ CG4
AV14AM __________ CG
AV14AMG3 ________ CG
AV14AT __________ CG
AV14AT1
AV14ATG _________ CG
AV14B14M
AV14BJ8ENS
AV14BM8
AV14F10
AV14F11 _________ GA2
AV14F13 _________ GA2
AV14F14 _________ CW
AV14F1P _________ GA2
AV14F3 __________ CG
AV14F33 _________ GA2
AV14F3PX ________ GA2
AV14F4 __________ CG
AV14F43 _________ CG
AV14F43BK _______ CG
AV14F4EE ________ CG
AV14F4TEE _______ CG
AV14F7 __________ CG
AV14F702
AV14F703
AV14F704
AV14F71 _________ CG
AV14FM __________ CG
AV14FMG3B _______ CG
AV14FMG4 ________ CW
AV14FMT3 ________ CG
AV14FN11 ________ CJ
AV14FN15 ________ CW
AV14FR10 ________ CG
AV14FT __________ CG
AV14FTG _________ CG
AV14FTR _________ CG
AV14FTT _________ CG
AV14JT5
AV14JT5EBU ______ CP005
AV14JT5EU _______ CP005
AV14KG11 ________ CG
AV14ME __________ MZ2
AV14MEU _________ MZ2
AV14RM4
AV14RM4SE
AV14RM4SN
AV14TE __________ MZ2
AV14UG11 ________ CG
AV15LCG/LCD
AV16KG21 ________ CG
AV16N211 ________ CG
AV16N214 ________ CW
AV16N311 ________ CH3
AV16N7 __________ CG
AV16N73 _________ CG
AV16N8 __________ CG
AV17V214 ________ CW
AV20220 _________ FV4
AV20221 _________ FV4
AV20320 _________ FV5
AV20420 _________ FV5
AV20421
AV20D13 _________ GA2
AV20D202 ________ FD
AV20D303 ________ FE
AV20D304 ________ FE2
AV20D33 _________ GA2
AV20F475 ________ FJ2
AV20F476 ________ FJ3
AV20F702
AV20F703
AV20F704
AV20FA44 ________ FJ
AV20FD22/TV-DVD
AV20FD23/TV-DVD
AV20FD24/TV-DVD
AV20ME
AV20N11 _________ GA2
AV20N1P-PH ______ GA2
AV20N3 __________ CG
AV20N3PX-PH _____ GA2
AV20N4 __________ CG
AV20N41 _________ CG
AV20N43 _________ CG
AV20N43BK _______ CG
AV20N4BK ________ CG
AV20N4NS ________ CG
AV20N8(BK) ______ CL (-M)
AV20N8(VT) ______ CL (-M)
AV20N8-BK _______ CLM
AV20N8-NS _______ CLM
AV20N8-VT _______ CLM
AV20N83 _________ CH
AV20N8VT ________ CL
AV20NMG3B _______ CG
AV20NN14 ________ CW
AV20NN15 ________ CW
AV20NT __________ CG
AV20NX14 ________ CW
AV20NX3 _________ CH
AV20RM4SE
AV2100EE
AV2103YE ________ CW
AV2104TEE _______ CG
AV2105EE ________ CG
AV2105YE ________ CW
AV2106EE
AV2108TEE _______ CH
AV2113EE
AV2114EE ________ CG
AV2115EE ________ CG
AV2116EE
AV2124EE ________ CG
AV2130EE ________ CL
AV2134EE ________ CG
AV2134TEE _______ CG
AV2135EE ________ CG
AV2136EE ________ CG
AV2137V1
AV2155EE
AV2155WE ________ CW2
AV2168EE ________ CH
AV2168TEE _______ CH
AV2178TEE _______ CH
AV2186ME ________ CW3
AV21A10 _________ CG
AV21A10-F _______ CG
AV21A10F ________ CG
AV21A15 _________ CW
AV21A4EE ________ CG
AV21AT __________ CG
AV21ATG _________ CG
AV21ATG2 ________ CG
AV21BD5 _________ CP785
AV21BD5EES ______ CP785
AV21BD5EKI
AV21BF10EES _____ 11AK19YPRO
AV21BF10ENS
AV21BF11EES _____ 11AK30A4
AV21BF11EJS
AV21BF11ENS _____ 11AK30A4
AV21BF11EPS _____ 11AK30A4
AV21BF5EES ______ 11AK19Y12
AV21BF5ENS
AV21BJ8ENS
AV21BT7EES ______ 11AK19PRO
AV21BT7ENS
AV21BT7ESP ______ 11AK19Y11
AV21BT8
AV21BT80
AV21BT8EES ______ 11AK30A4
AV21BT8ENS
AV21C116B _______ CG4
AV21C14 _________ CW
AV21CG14 ________ CW
AV21CMG4 ________ CW
AV21CN14 ________ CW
AV21CS14 ________ CW
AV21CS24 ________ CW
AV21CX14 ________ CW
AV21D10 _________ CG
AV21D11 _________ GA2
AV21D114 ________ CW
AV21D13 _________ GA2
AV21D14 _________ CW
AV21D31 _________ GA2
AV21D33 _________ GA2
AV21D41 _________ CG
AV21D43 _________ CG
AV21D43BK _______ CG
AV21D73 _________ CG
AV21D81 _________ CLM
AV21D83 _________ CH
AV21DMT3 ________ CG
AV21DTT2 ________ CG
AV21DX14 ________ CW
AV21DX3 _________ CH
AV21E14 _________ CW
AV21E3 __________ CG
AV21EM __________ CG
AV21ETG2 ________ CG
AV21F10 _________ CG
AV21F1EG ________ JX
AV21F1EK ________ JX
AV21F1K
AV21F1P _________ GA2
AV21F24 _________ CW
AV21F3 __________ CG
AV21F3PX ________ GA2
AV21F4EE ________ CG
AV21F7 __________ CG
AV21F8 __________ CL
AV21F8-BK _______ CLM
AV21F8-VT _______ CLM
AV21F8BK ________ CL (-M)
AV21F8VT ________ CL (-M)
AV21F9 __________ CM2
AV21FMG3B _______ CG
AV21FR10 ________ CG
AV21FR3 _________ CG
AV21FT __________ CG
AV21FT1BUG
AV21FTG _________ CG
AV21FTGSV1
AV21FTR _________ CG
AV21FX3 _________ CH
AV21GG11 ________ CG
AV21H1 __________ JX2
AV21H1EK ________ JX3
AV21H1T _________ JX3
AV21H2 __________ JX3
AV21H2EK ________ JX3
AV21JT5EBU ______ CP005
AV21JT5EU _______ CP005
AV21KJ1SEF
AV21KM3
AV21KT1BEF
AV21L11 _________ CH
AV21L11PH _______ CH
AV21L14 _________ CW
AV21L24 _________ CW
AV21L31 _________ CH
AV21L31B ________ CH
AV21L31PH _______ CH
AV21L41 _________ CG-F
AV21L41BK _______ CG
AV21L81 _________ CH
AV21L81B ________ CH
AV21L81BK _______ CH
AV21L83 _________ CH
AV21L91 _________ CH
AV21LMG3 ________ CG
AV21LMG4/G ______ CW
AV21LMT3 ________ CG
AV21LS __________ CH
AV21LS2 _________ CH
AV21LT1 _________ CG-F
AV21LT1EE _______ CG
AV21LT3 _________ CG
AV21LTG1 ________ CG
AV21LTR1 ________ CG-F
AV21LTR3 ________ CG
AV21LTT1 ________ CG
AV21LX14-G ______ CW
AV21LX14-S ______ CW
AV21LX2 _________ CH
AV21LXB _________ CH
AV21M315 ________ CW2
AV21MEU(N2)
AV21MF11SEF
AV21MS15 ________ CW2
AV21MS16 ________ CW3
AV21MS25 ________ CW2
AV21MS26 ________ CW3
AV21MS30 ________ CW2
AV21MS30N _______ CW2
AV21MT16 ________ CW2
AV21MT36 ________ CW2
AV21MX16 ________ CW3
AV21MX56 ________ CW3
AV21MX76 ________ CW3
AV21N83 _________ CH
AV21NT4BU
AV21NX3 _________ CH
AV21P4 __________ CG (-F)
AV21P7EE ________ CG (-F)
AV21P8 __________ CM (-F)
AV21P9BK ________ CM
AV21PB4N
AV21PM __________ CGF
AV21PS __________ CMF
AV21PX __________ CM (-F)
AV21Q14 _________ CW
AV21Q3 __________ CG
AV21QMG3 ________ CG
AV21QS5BE
AV21QT4SJ
AV21RM4
AV21RM4SN
AV21RT4BE
AV21RT4SN
AV21SX1 _________ BB
AV21SX1E ________ BB
AV21SX1EK _______ BB
AV21SX2EK _______ JE
AV21T14 _________ CW
AV21TE __________ MZ2
AV21TEBN2
AV21TEBSC
AV21TMG4 ________ CW
AV21TS1 _________ BB
AV21TS1E ________ BB
AV21TS1EK _______ BB
AV21TS2EK _______ JE
AV21TS2PF _______ JE
AV21TS4EK _______ JH
AV21TS4EN _______ JH
AV21U3 __________ CG
AV21U4 __________ CW
AV21V115 ________ CW
AV21V115B _______ CW
AV21V311 ________ CH3
AV21V311-V ______ CH3
AV21V314 ________ CW
AV21V315 ________ CW2
AV21VM1 _________ BA
AV21VM1EK
AV21VP14 ________ CW
AV21VS21 ________ CH3
AV21VS24 ________ CW
AV21VT11 ________ CH3
AV21VT14 ________ CW
AV21VT15 ________ CW
AV21VX15 ________ CW2
AV21VX74 ________ CW
AV21W111 ________ CG
AV21W311 ________ CH3
AV21W314 ________ CW
AV21W33 _________ CH
AV21W33B ________ CH
AV21W83 _________ CH
AV21W83B ________ CH
AV21W93 _________ CH
AV21W93B ________ CH
AV21WA11 ________ CH3
AV21WH3 _________ CH
AV21WM11 ________ CG
AV21WMG5 ________ CW
AV21WS21 ________ CH3
AV21WS24 ________ CW
AV21WS3 _________ CH
AV21WX11 ________ CH3
AV21WX14 ________ CW
AV21WX3 _________ CH
AV21Y211 ________ CG
AV21Y214 ________ CW
AV21Y311 ________ CH3
AV21YA15 ________ CW
AV21YG11 ________ CG
AV21YMG4 ________ CW
AV21YMT4 ________ CW
AV21YN11 ________ CJ
AV21YN14 ________ CW
AV21YS24 ________ CW
AV21YX11 ________ CH3
AV21YX50 ________ CW
AV21ZE __________ MZ2
AV245L31B _______ CH
AV24F702
AV24F703
AV24F704
AV24WT2EK _______ JF
AV24WT5EXX ______ JK2
AV2550TEE _______ CM
AV2553VE ________ CW
AV2555TEE _______ CH
AV2568TEE _______ CH
AV2586ME ________ CW3
AV25BD3EK _______ JE
AV25BT5ENS
AV25BT6ENS ______ 11AK37
AV25F1 __________ JX
AV25F1EG ________ JX
AV25F1EK ________ JX
AV25F2EN
AV25FX11 ________ JX2
AV25FX11EK ______ JX2
AV25GS1 _________ MX
AV25GS1E ________ MX
AV25GS1EK _______ MX2
AV25K83 _________ CH
AV25KX3 _________ CH
AV25KX3B ________ CH3
AV25L11PH _______ CH
AV25L33 _________ CH
AV25L33B ________ CH
AV25L81 _________ CH
AV25L83 _________ CH
AV25LS __________ CH
AV25LS-D ________ CH
AV25LS24 ________ CW
AV25LS25 ________ CW2
AV25LS3 _________ CH
AV25LX3C4
AV25LXB
AV25M315 ________ CW2
AV25MEX(A) ______ MZ2
AV25MS26 ________ CW3
AV25MT16 ________ CW2
AV25MX55 ________ CW2
AV25MX76 ________ CW3
AV25P8TEE _______ JK
AV25P9 __________ JK
AV25PS __________ JK
AV25PX __________ JK
AV25S1 __________ MX
AV25S1E _________ MX
AV25S1EG
AV25S1EK ________ MX2
AV25S2EK
AV25S4E _________ MX4
AV25S4EK ________ MX4
AV25S4EN ________ MX4
AV25SD4EK _______ MX3
AV25SX1 _________ JA
AV25SX1E ________ JA
AV25SX1EK _______ JA
AV25SX2 _________ JE
AV25SX2EK _______ JE
AV25SX4EK _______ JH
AV25T25EKS ______ JL
AV25TS1EK _______ JC
AV25TS1EN _______ JC
AV25TS2 _________ JE
AV25TS2EK _______ JE
AV25TS2EN _______ JC
AV25TS2PF _______ JE
AV25TS4EK _______ JH
AV25TS4ENS ______ JH
AV25TSQ _________ JC
AV25V311 ________ CH3
AV25V311-V ______ CH3
AV25V314 ________ CW
AV25VM1 _________ JA
AV25VM1EK _______ JA
AV25VM1EN _______ JC
AV25VS21 ________ CH3
AV25VS24 ________ CW
AV25VT11 ________ CH3
AV25VT15 ________ CW
AV25VX71 ________ CH3
AV25VX74 ________ CW
AV25XD3E ________ MX3
AV25XD3EG _______ MX3
AV27150 _________ GF
AV27220 _________ FV4
AV27230 _________ FD
AV27260 _________ AC
AV27320 _________ FE
AV2776S _________ GK 27"
AV2780 __________ FA
AV27820 _________ FA (A53)
AV2795S _________ GY3 27"
AV2796S _________ GK 27"
AV27BH5 _________ GM
AV27BH6 _________ GM2 27"
AV27BM5 _________ GY3 27"
AV27BM6 _________ GK 27"
AV27BP5 _________ GM
AV27BP6 _________ GK 27"
AV27BX5 _________ GM 27" 31"
AV27BX5LC _______ GM
AV27CF35 ________ GJ4
AV27D104 ________ FE2
AV27D201 ________ GR2
AV27D202 ________ FD
AV27D203 ________ FE
AV27D302 ________ FD
AV27D303 ________ FE
AV27D305 ________ FE3
AV27D502 ________ AC
AV27D502/R ______ AC
AV27D502/S ______ AC
AV27D503 ________ GE
AV27F475 ________ GJ4
AV27F475S _______ GJ4
AV27F476 ________ GJ5
AV27F702 ________ AC
AV27F703 ________ GJ
AV27F704 ________ GJ2
AV27F802 ________ AC
AV27FA44 ________ GJ2
AV27FA54 ________ GJ2
AV27GFH _________ GF
AV27MF36 ________ GJ5
AV27MF47 ________ GJ6
AV27QH4
AV27S776 ________ SR
AV27SF35 ________ GJ4
AV27WF36 ________ GJ5
AV28AVX10E
AV28BD3EK _______ JE
AV28BD5BD5EKI
AV28BD5BK _______ CP785
AV28BD5EE _______ CP785
AV28BD5EKI
AV28BD5EKIS _____ CP785
AV28BH7
AV28BH7EES ______ 11AK41
AV28BH7ENB ______ 11AK41J4
AV28BH7ENS ______ 11AK45
AV28BK5ECB
AV28BT5 _________ 11AK19 (NONUK)
AV28BT5EE
AV28BT5EEB ______ 11AK19YPRO
AV28BT5EES ______ 11AK19YPRO
AV28BT5ENB ______ 11AK19YPRO
AV28BT5ENS ______ 11AK19YPRO
AV28BT7EES ______ 11AK19
AV28BT7ENS ______ 11AK19YPRO
AV28BT80E
AV28BT80EP ______ 11AK37
AV28BT88EN
AV28BT8ENS ______ 11AK37
AV28CH1EUS ______ MF
AV28CT100EPS ____ JK2
AV28CT10EPS _____ JK2
AV28CT1EKS ______ JK2
AV28CT1EP _______ JK2
AV28E50SK
AV28ED5BN
AV28EH1SUG
AV28EX5BK _______ ML2
AV28F1 __________ JX
AV28F1EG ________ JX
AV28F2EN
AV28F3SJ
AV28FX11 ________ JX2
AV28GH1BU
AV28GH1BUF
AV28GH1SUF ______ 11AK52
AV28GS1 _________ MX
AV28GS1E ________ MX
AV28GS1EK _______ MX
AV28GS1EN _______ MX
AV28GT1B
AV28GT1BJF
AV28GT1SJF ______ 11AK45
AV28GT1SJT ______ 11AK45
AV28GT2
AV28H10EUS ______ MF
AV28H10S
AV28H200EUSB ____ MF2
AV28H20E ________ MF2
AV28H35 _________ ML (100HZ)
AV28H35SUE ______ ML (100HZ)
AV28H4
AV28H40SU _______ ML2
AV28H4BU ________ ML2
AV28H4SU ________ ML2
AV28H50SU _______ ML3
AV28H5BL ________ ML3
AV28H5BU ________ ML3
AV28H5SK ________ ML3
AV28H5SL ________ ML3
AV28H5SR ________ ML3
AV28H5SU ________ ML3
AV28H77SK _______ ML2
AV28KH1
AV28KH15UF/A ____ 11AK41
AV28KH1BUF/A ____ 11AK41
AV28KH1SUF/A ____ 11AK41
AV28KM3
AV28KT1BUF ______ 11AK45 B5
AV28L2BL
AV28L2EUBL ______ MF
AV28L2EUGR ______ MF
AV28L2EUGY ______ MF
AV28L2GY
AV28NH4SU
AV28NT4BU
AV28P37SUE
AV28PH4N ________ 11AK41
AV28R25EKS ______ JL
AV28R25EKSC _____ JL2
AV28R370KE ______ JL2
AV28R47SK _______ JW
AV28R4SK ________ JW
AV28R57SK _______ JW2
AV28R8TEE _______ JK
AV28RH4
AV28RH4BU
AV28RT4BU
AV28RX __________ JK
AV28S1 __________ MX
AV28S1E _________ MX
AV28S1EK ________ MX2
AV28S2EK ________ JK
AV28S2EKGR ______ JK
AV28S4EK ________ MX IV
AV28S4EN ________ MX IV
AV28SD4EK _______ MX3
AV28T10EKSL _____ JK
AV28T20EPS
AV28T25EK _______ JL
AV28T25EKS ______ JL
AV28T4BK
AV28T55EK _______ JL
AV28T55EKS ______ JL
AV28T5BK ________ JW2
AV28TB8E
AV28TX1EPS
AV28VM1 _________ JA
AV28VM1EK _______ JA
AV28VM1EN _______ JA
AV28VM1PF _______ JB
AV28WFR1 ________ JK
AV28WFR1EK ______ JK
AV28WFR1EKS _____ JK
AV28WFT1EIS _____ JK
AV28WFT1EK ______ JK
AV28WFT1EKS _____ JK
AV28WFT1EPG _____ JK
AV28WFT1EPS _____ JK
AV28WFX1
AV28WFX1EU ______ MD
AV28WFX1GL
AV28WFX1SL
AV28WH3EP _______ MC
AV28WH5BK _______ MF
AV28WH5EU _______ MF
AV28WH5EUS ______ MF
AV28WR2EK _______ JF
AV28WR4EK _______ JF
AV28WT2EK _______ JF
AV28WT4EK _______ JF
AV28WT4EN
AV28WT5
AV28WT500EPS ____ JK
AV28WT5EKS ______ JK2
AV28WT5EPS ______ JK2
AV28WTEK ________ JF
AV28WX1 _________ JD
AV28WX1EK _______ JD
AV28WX1EP _______ JD
AV28WZ2EN _______ MB
AV28WZ2EP _______ MB
AV28X10EKS ______ MF
AV28X10EUS ______ MF
AV28X10EV _______ MF
AV28X25EIGY _____ MF2
AV28X25EKGY _____ MF2
AV28X25EUS ______ MF2
AV28X35 _________ ML (100HZ)
AV28X37 _________ ML (100HZ)
AV28X37SUE ______ ML
AV28X4BU ________ ML2
AV28X5BU ________ ML2
AV28XD3E ________ MX3
AV28XD3EG _______ MX3
AV28Z10EUS ______ MF
AV28Z25EUY ______ MF2
AV2908TEE _______ CH
AV2937V1E _______ CH3
AV294VT _________ SY2
AV2950TEE _______ CM
AV2954WE
AV2955VE ________ CW2
AV2968TEE _______ CH
AV2969TEE
AV2971TEE _______ CD
AV2978TEE
AV29A10EUS ______ MF
AV29A10S
AV29BD3EK _______ JE (100HZ)
AV29BD3EN _______ JE (100HZ)
AV29BF10E
AV29BF10EE ______ 11AK37 J3
AV29BF10EES
AV29BF10ENS
AV29BF11ENS
AV29BH11
AV29BH11ENS _____ 11AK41
AV29ED5BN
AV29FH1BUG
AV29FT1BUG
AV29FT1SUG
AV29J314 ________ CW
AV29J334 ________ CW
AV29JS25 ________ CW2
AV29L31 _________ CH
AV29L31-M _______ CH
AV29L31-PH ______ CH
AV29L31B ________ CH
AV29L6SU ________ MR
AV29LPZ _________ MF
AV29LS __________ CH
AV29LS2 _________ CH
AV29LS24 ________ CW
AV29LX __________ CH
AV29LX2 _________ CH
AV29LX2U ________ CH
AV29LX3
AV29LXB _________ CH
AV29M201 ________ GA
AV29M315 ________ CW2
AV29MT16 ________ CW2
AV29MT36 ________ CW2
AV29MX75 ________ CW2
AV29QH4BU
AV29QH4SU
AV29QT4BU
AV29QT4SU
AV29R8B _________ JK
AV29R8TEE
AV29R9 __________ JK
AV29R9B _________ JK
AV29RF6 _________ JK
AV29RS __________ JK
AV29RSB _________ JK
AV29RX __________ JK
AV29RXB _________ JK
AV29SX1 _________ JA
AV29SX1EN _______ JA
AV29SX2 _________ JE
AV29SX2EK _______ JE
AV29SX4 _________ JH
AV29SX4EK _______ JH
AV29TH3ENB ______ MC
AV29TH3EP _______ MC
AV29TH3EPS ______ MC
AV29TS1EN _______ JC
AV29TS2
AV29TS2EK _______ JE
AV29TS2EN _______ JE
AV29TS2ENI ______ JE
AV29TS2PF _______ JE
AV29TS3EK _______ JE
AV29TS4
AV29TS4EE _______ JH
AV29TS4EN _______ JH
AV29TS4EX _______ JH
AV29TX1EP
AV29V311 ________ CH3
AV29V334 ________ CW
AV29V534 ________ CW
AV29VA15 ________ CW2
AV29VS14 ________ CW
AV29VS21 ________ CH3
AV29VS24 ________ CW
AV29VS24-A ______ CW
AV29VT11 ________ CH3
AV29VT14 ________ CW
AV29VT15 ________ CW
AV29VT34 ________ CW
AV29VT35 ________ CW
AV29VX15 ________ CW2
AV29VX71 ________ CH3
AV29W33 _________ CH
AV29W33B ________ CH
AV29W83 _________ CH
AV29W93 _________ CH
AV29W93B ________ CH
AV29WS21 ________ CH3
AV29WS3 _________ CH
AV29WX11 ________ CH3
AV29WX14 ________ CW
AV29X2
AV30W475 ________ GV
AV30W476 ________ GW2
AV30W575 ________ SC2
AV30W767 ________ SR2
AV30W776 ________ SR
AV30W777 ________ SR2
AV31BH6 _________ GM2 31"
AV31BM5 _________ GM
AV31BP5 _________ GM
AV31BX4 _________ BX4
AV31BX5 _________ GM 27" 31"
AV31BX5LC _______ GM
AV32115 _________ GF
AV32120 _________ GF
AV32150 _________ GF
AV3220 __________ GF3
AV32230 _________ AC
AV32360 _________ GE
AV32430 _________ GE2
AV32D104 ________ GE3
AV32D201 ________ GR2
AV32D202 ________ AC
AV32D25EUW
AV32D302 ________ GC
AV32D305 ________ GE4
AV32D501 ________ GR2
AV32D502 ________ GC
AV32D503 ________ GE
AV32DF74 ________ SB4
AV32F475 ________ GJ4
AV32F476 ________ GJ5
AV32F702 ________ AC
AV32F703 ________ GJ
AV32H10EUS ______ MF
AV32H10SL _______ MF
AV32H200EUSB ____ MF2
AV32H20EUS ______ MF2 (100HZ)
AV32H35SAE ______ ML (100HZ)
AV32H35SAUE
AV32H35SUE ______ ML (100HZ)
AV32H40
AV32H40SU _______ ML2
AV32H47SU _______ ML2
AV32H4BU ________ ML2
AV32H4SU ________ ML2
AV32H5
AV32H50SU _______ ML3
AV32H5BU ________ ML3
AV32H5SK ________ ML3
AV32H5SR ________ ML3
AV32H5SU ________ ML3
AV32H77SK _______ ML2
AV32L2BL
AV32L2EUBL ______ MF
AV32L2EUGR ______ MF
AV32L2EUGY ______ MF
AV32L2GY
AV32L5EKGY ______ MF
AV32LPZ _________ MF
AV32MF47 ________ GJ6
AV32P10EKS ______ MF
AV32P10EKS/EIS __ MF
AV32R250EKS _____ JL
AV32R25EKS ______ JL (DOLBY)
AV32R370KE ______ JL2
AV32R57SK _______ JW2
AV32S2EKGR ______ JK
AV32S565 ________ SC2
AV32S766/PROJ ___ SR
AV32T20EPS ______ JL
AV32T25EIS ______ JL2
AV32T25EKS ______ JL
AV32T4SA ________ JW
AV32T55EKS ______ JL
AV32T5SP ________ JW2
AV32T67SKE
AV32WFP1
AV32WFP1EK ______ MD
AV32WFP1EU ______ MD
AV32WFR1EKS _____ JK (DOLBY)
AV32WFT1EKS _____ JK
AV32WFX1GD
AV32WH3EP _______ MC
AV32WL1EK _______ MD
AV32WL1EU _______ MD
AV32WL1SL
AV32WP2EK _______ MB
AV32WP2EN _______ MB
AV32WR2EK _______ JF
AV32WR4EK
AV32WX1 _________ JD
AV32WX1EK _______ JD
AV32WZ2EN _______ MB
AV32WZ2EP _______ MB
AV32WZ4EP
AV32X10EUS ______ MF
AV32X10SL
AV32X1500K ______ SB3
AV32X250EUS _____ MF2
AV32X25E ________ MF2
AV32X25EIGY _____ MF2
AV32X25EKGY _____ MF2
AV32X25EUS ______ MF2
AV32X35HKE ______ ML (100HZ)
AV32X35HUE ______ ML (100HZ)
AV32X37HIE ______ ML (100HZ)
AV32X37HKE ______ ML (100HZ)
AV32X37SUE ______ ML (100HZ)
AV32X4BA ________ ML2
AV32X4BS
AV32Z10EUS ______ MF
AV32Z10SL
AV32Z25EUY ______ MF2
AV34LS __________ CH
AV34LX __________ CH
AV34WP84 ________ SB4
AV35BH6 _________ 35"
AV35BP5 _________ GM
AV35BP6 _________ GK 35"
AV35BX8 _________ GM
AV36150 _________ GF
AV36230 _________ AC
AV36230H ________ GC
AV36260R ________ GD
AV36360 _________ GE
AV36D104 ________ GE3
AV36D202 ________ AC
AV36D202R _______ GC
AV36D302H _______ GC
AV36D502R _______ GC
AV36D503 ________ GE
AV36F475 ________ GJ4
AV36F702 ________ AC
AV36F703 ________ GJ
AV36F802 ________ AC
AV36P902 ________ SB2
AV36P902Y _______ SB2
AV36P903 ________ SB2
AV42PD20ES/PLASMA _ MF
AV4300/PROJ
AV48P575/PROJ ___ RP
AV48P775/PROJ ___ RP
AV48WP30 ________ SB2
AV48WP30/PROJ ___ SB2
AV48WP55/PROJ ___ RP
AV48WP74/PROJ ___ SB3
AV52WP30 ________ SB2
AV56WP30/PROJ ___ SB2
AV56WP84/PROJ ___ SB3
AV56WP94/PROJ ___ SB3
AV6100 __________ KB
AV61PRO _________ KB
AV61S902/PROJ ___ PD
AV65WP74/PROJ ___ SB3
AV65WP84/PROJ ___ SB3
AV65WP94/PROJ ___ SB3
AVA14M3 _________ CG
AVA14T3 _________ CG
AVA2143BK
AVA21M3U
AVA21T3
AVG2171 _________ CL
AVG21T __________ CA2
AVK14T2
AVK14T3
AVK21T2
AVK21TR
AVK29MX1
AVKG21 __________ CG
AVN21204 ________ FV5
AVN21F46 ________ FJ3
AVN280 __________ BY2
AVN29101 ________ GF2
AVN29220 ________ FV4
AVN29301 ________ GF2
AVN29302 ________ FD
AVN29303 ________ FE
AVN29304 ________ FE2
AVN29320 ________ FE
AVN29702 ________ AC
AVN29703 ________ GJ
AVN29704 ________ GJ2
AVN29F45 ________ GJ4
AVN29F46 ________ GJ5
AVN34A44 ________ GJ2
AVN38A54 ________ GJ2
AVN48P55/PROJ ___ RP
AVN48P74/PROJ ___ SB3
AVN65P74/PROJ ___ SB3
AVS21MS _________ KY
AVS21X1
AVS250 __________ BX2
AVS250EGT _______ BY2
AVS250EK ________ BX2
AVS250M _________ BY
AVS25EE
AVS25X1
AVS280ET
AVS290M _________ BY
AVT2122 _________ GA2
AVT2922 _________ GA
C-F14EE
C-FT14EE
C-FT20EE
C-FT21EE ________ CP375
C-J14E __________ JG
C-J14EK _________ JG
C-J21EP _________ JG
C-JT14EI(P) _____ JG
C-JT14EP ________ JG
C-JT21EI(P) _____ JG
C-JT21EP ________ JG
C-N14110 ________ FV3
C-N21102 ________ FV4
C-N21103 ________ FV5
C-N21110 ________ FV3
C-N21203 ________ FV5
C-N21210 ________ FV4
C-N21310 ________ FV5
C-S2180M ________ BX2
C-S2190EK _______ BX2
C-VT21EK
C13210 __________ FV4
C13310 __________ FV5
C140EKY
C140MV
C1450
C1480 ___________ BX2
C1480EE _________ BX2
C1480EG _________ BX2
C1480EK _________ BX2
C1486 ___________ MZ
C1490M __________ BX2
C14A1 ___________ MV
C14A1EK _________ MV
C14E1E
C14ET1E
C14M1 ___________ KY
C14T1 ___________ KY
C14W
C1575
C2011EE
C20210 __________ FV4
C202HM
C20310 __________ FV5
C205
C210EE
C210ME __________ BX
C211ED
C2151R __________ TX100
C2152T __________ TX100
C2153TS _________ TX100
C2164 ___________ FY4
C21E1EK
C21ET1E
C21HY ___________ KY
C21ME ___________ BB
C21T1 ___________ KY
C21TX1 __________ MY
C21TX1EK ________ MY
C21ZE ___________ MZ2
C21ZE/A _________ MZ2
CF14EE __________ CP375
CFT14EE
CFT20EE
CFT21EE _________ CP375
CN14210 _________ FV4
CN14310 _________ FV5
CN21102 _________ FV4
CN21310 _________ FV5
CS2180 __________ BX2
CS2180M _________ BX2
CS2181 __________ BY
CS2181ET ________ BY
CS2190 __________ BX2
CS2190EK ________ BX2
CS2191 __________ BY
CS2191EKT
CS21M2EK ________ MY2
CT1421
CT2021
CV7808
CVT14EKB
CVT21EK
CX60ME
DV501U/PLASMA
GDV422U/PLASMA
GDV425PZW
GDV500PCE/PLASMA
GDV500PZU/PLASMA
GDV502PCE/PLASMA
GDV502U/PLASMA
GM-P420E ________ S3
GM-P420PCE ______ S3
GM-P421PCE ______ S3
GM-V42UG ________ T4
GMP420PCE/PLASMA _ S3
GMP421U/PLASMA __ S3
GMV42C/PLASMA ___ T4
GMV42PCE/PLASMA _ T4
GMX50C/PLASMA ___ U1
GMX50U/PLASMA ___ U1
HD52G456/PROJ ___ RP3
HD52G5666/PROJ __ RP3
HD52G786/PROJ ___ RP3
HD52G787 ________ RA2
HD52G887 ________ RA2
HD52Z575/PROJ ___ RP2
HD56G787 ________ RA2
HD56G887 ________ RA2
HD61G787 ________ RA2
HD61G887 ________ RA2
HD61Z576/PROJ ___ RP3
HD61Z786/PROJ ___ RP3
HDZ56RX5/PROJ ___ RP4
HV-L34PRO _______ MF
HV-Z29V1E _______ MM
HV-Z29V1S _______ MM
HV28D40BK _______ MM
HV28P40
HV28P40BJ _______ MM2
HV29JH24 ________ ML2
HV29LPZ _________ MF
HV29ML15 ________ ML3
HV29ML25 ________ ML3
HV29WH11 ________ ML
HV29WH21 ________ ML (100HZ)
HV29WZ __________ MF
HV32D25E ________ MK
HV32D25EUW ______ MK
HV32D40BK _______ MM
HV32P37
HV32P37SJE ______ MM
HV32P37SUE ______ MM
HV34LH21 ________ ML (100HZ)
HV34LH51 ________ ML (100HZ)
HV34LH71 ________ ML (100HZ)
HV34LPZ _________ MF
HV34LZ __________ MF
HV36P38
HV36P38SUE ______ MM
HV44PRO/PROJ
HV53PRO _________ MF
HV53PRO-K/PROJ __ MF
HV53PRO-SC/PROJ _ MF
HV53PRO/PROJ ____ MF
HVL29PRO ________ MF
HVL34PRO ________ MF
HVL34PRO-K ______ MF
HVZ29J4 _________ MM2
HVZ29V1 _________ MM
HVZ34L1 _________ MM
KDAV7000/TV-DVD
KDAV7010/TV-DVD
LM15G/LCD
LM17G/LCD
LT15B60SJ/LCD
LT17AX5/LCD
LT17B60SU/LCD
LT17C50BU/LCD
LT17D50BK/LCD
LT17E31BUG/LCD
LT17S2/LCD
LT17X475/LCD
LT20A60SJ/LCD
LT20B60SU/LCD
LT20DA66SK/LCD
LT20E50SU/LCD
LT23B60SU/LCD
LT23C50BJ/LCD
LT23C50BU/LCD
LT23D50BK/LCD
LT23E31/LCD
LT23S2/LCD
LT23X475/LCD
LT26A60BU/LCD ___ FT
LT26AX5/LCD _____ FT
LT26B60BJ/LCD
LT26C31BC/LCD ___ MK
LT26C31BJE/LCD __ MK
LT26C50BU/LCD ___ FL
LT26D50BJ/LCD ___ FL
LT26DS6BJ/LCD ___ FL2
LT26S60BU/LCD ___ FL2
LT26WX84-K/LCD __ SB5
LT26WX84-SJ/LCD _ SB5
LT26WX84/LCD ____ SB5
LT26X506/LCD ____ FU
LT26X575-KA/LCD
LT26X575-T/LCD __ FL
LT30E45SU _______ 17MB11-2
LT32A60BU/LCD ___ FT
LT32C31BJE/LCD __ MK
LT32C50BU/LCD ___ FL
LT32D50BJ/LCD ___ FL
LT32WX84-HA/LCD _ SB5
LT32WX84-K/LCD __ SB5
LT32WX84/LCD ____ SB5
LT32X575 ________ FL
LT32X575-KA/LCD
LT32X575-T/LCD __ FL
LT32X585 ________ FL
LT37DM6ZJ/LCD ___ FL2
LT37DS6BJ/LCD ___ FL2
LT37DS6FJ/LCD ___ FL2
LT37M60BU/LCD ___ FL2
LT37S60BU/LCD ___ FL2
LT40FH96/LCD ____ FL3
LT40X667 ________ FL4
LT40X776/LCD ____ FL2
LT46FH97 ________ FL4
LT46FN97
LTZ26S2/LCD _____ MK
LTZ26SX4B/LCD ___ FL
LTZ26SX5/LCD ____ FL2
LTZ32S2/LCD _____ MK
LTZ32SX4B/LCD ___ FL
LTZ32SXB4/LCD ___ FL
AV32WH3EP _______ MC
N48P5 ___________ RP
NVPD4200
NVPD4200/PLASMA _ P1
PD35B50BJ/PLASMA _ FP2
PD35D30ES/PLASMA _ MK
PD35DX/PLASMA ___ MK
PD42D30ES/PLASMA _ MK
PD42DV2/PLASMA __ MK
PD42DX __________ MK
PD42DX-K/PLASMA _ SB3
PD42DX/PLASMA ___ MK
PD42DX6BJ/PLASMA _ FP3
PD42DXT _________ SB3
PD42DXT/PLASMA __ SB3
PD42V31BJE/PLASMA _ MK
PD42V475-S/PLASMA _ FP2
PD42V485/PLASMA _ FP2
PD42WV74/PLASMA _ SB3
PD42WX84/PLASMA _ SB3
PD42X50BJ/PLASMA _ FP2
PD42X575/PLASMA _ FP2
PD42X776/PLASMA _ RP3
PD42X795/PLASMA _ FP2
PD50X575/PLASMA _ FP2
PD50X575T/PLASMA _ FP2
PDZ35DV4/PLASMA _ FP2
PDZ42DX4/PLASMA _ FP2
PDZ50DX4/PLASMA _ FP2
TM-H1700GU ______ S1
TM1700PNS _______ A17
TM2001 __________ FV4
TM2001U _________ FV4
TM2003U _________ FV5
TM2701SU ________ FV4
TM2703U _________ FE2
TM290ZE
TMA10EK _________ A10
TMA14PNK ________ VL
TUC200 __________ E2
TV13142 _________ TV-VCR
TV13143 _________ TV-VCR
TV20F243 ________ TV-VCR
V28P37SUE _______ MM
VTV2034

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...