เทียบแท่น TV PHILIPS

PHILIPS 

MODEL                                  CHASSIS
 
14 PT 118C/67R__________L7.1A ( L7 low)
14 PT 138C/67R__________L7.1A ( L7 low)
14 PT 1482/67R__________L7.1A ( L7 low)
14 PT 1582__________L9
14 PT 231/67R__________PV4.0
14CN4010/67R__________NCF
20 GX8772/67R__________L7.1A ( L7 low)
20 I 8__________L7.1A ( L7 low)
20 L7__________L7.1A ( L7 low)
20 PT 118A/67R__________L7.1A ( L7 low)
20 PT 1382 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
20 PT 138A/67R__________L7.1A ( L7 low)
20 PT 1482/67R__________L7.1A ( L7 low)
20 PT 1582__________L9
20 PT 2381/67R__________L7.1A ( L7 low)
20 PT 2482 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
20 PT 2682 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
20 PT 3782__________L9
20 PT 3882__________L9
20 PT118C/67R__________L7.1A ( L7 low)
21 MK 2460 / 56R__________MKII
21 MMTV /69V__________PV4.0 AA/AB
21 PT 118A / 67 R__________ANUBIS - S DD
21 PT 138 A /67 R__________ANUBIS - S DD
21 PT 1381/67R__________L7.1A ( L7 low)
21 PT 1382 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
21 PT 1383 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
21 PT 1384 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
21 PT 1582__________L9
21 PT 231/67R__________PV4.0
21 PT 241/67R__________PV4.0
21 PT 250/67R__________PV4.0
21 PT 2682 /67R__________L7.2A ( L7 Plus )
21 PT 3782__________L9
21 PT 3882__________L9
21CN 4760/56__________NCF
24 PW 469 /69R__________MD1.0A AA
25 M 50 A__________PV4.0
25 P 500__________ANUBIS - BB
25 PT 4223__________L9
25 PT 443/67R__________L7.3A ( LLS )
25 PT 448A/67R __________PV4.0
25 PT 4623/67R__________L7.3A ( LLS )
25 PT 468A/67R __________PV4.0
25 PT 4823__________L9
27 CE 7590__________3A
27 CE 7595__________3A
27 CE 7690__________3A
28 CT 8890__________2B - S
28 DC 2070/20 R__________D16 - III
28 GR 6776 / TXT__________G110 - S +TXT
28 GR 6781/TXT__________G111 - S+ TXT
28 GR6776 /56R__________G110 - S
28 PW 469 /69R__________MD1.0A AA
28 PW 757A/69R___________GFL2.00A
28 PW 787 C/69R__________GFL2.20A AA
28GR 6781/67R__________G111 - S
29 FL 1770/56R__________FL1.0S
29 GX 1893 /67 R__________ANUBIS - BB
29 GX 8676/67R__________G8
29 MMTV /69V___________MD1.0A AA/AB
29 P 900 S__________ANUBIS - BB
29 PT 4223__________L9
29 PT 442A/67R__________MD1.0A AA
29 PT 4433/67R__________L7.3A ( LLS )
29 PT 4663/67R__________L7.3A ( LLS )
29 PT 468A/67R__________MD1.0A AA
29 PT 5683/69 R__________A8.0A AA
29 PT 6231__________L9
29 PT 780A /67R___________G88
29 PT 780C /67R___________G88
29 PT 786 C/67R___________G88
29 PT 8890/69R__________MD1.1A AA/AB
29 PT 889A/67R__________MD1.1A AA
29 PT 9418__________L9
29 SP 1689/56R__________G112
32 PW 987C/69R__________GFL2.20A AA
32 PX 977/69__________GFL2.20A AA
33 CE 7536__________3A
33 FL 1780/56R__________FL1.0S
33 FL 1880/56R__________ FL1.1S
33CE 7539__________3A-100 HZ
33DC 2070/20 R__________D16 - III
34 PT 5693/ 69 R__________A8.0A AA
36 FL1890/56R__________FL1.2S
46 CE 8766/10B__________3A
48 P 915/6902__________GFL7D AB
48 P 977/6091__________GFL6D AA
48 P 977/6902___________GFL7D AA
54 P 915/6901___________GFL7D AA
54 P 915/6902___________GFL7D AA
54 P 915/6902__________GFL7D AB
60 P 915/6902__________GFL7D AB
B 14 RC__________GR1 - AX ( V2 )
D 14 AVS__________ANUBIS - S DD
D 14 MAV__________ANUBIS - S AA
D 14 RC__________ANUBIS - S AA
D 14 RS__________ANUBIS - S DD
D 21 ASL__________PV4.0
D 21S__________PV4.0
DD 14 RC__________ANUBIS - S AA
DD 14__________ANUBIS - S AA
E 14 RC__________GR1 - AX ( V2 )
E 14__________GR1 - AX ( V2 )
E 20 RC__________GR1 - AX ( V2 )
E 20__________GR1 - AX ( V2 )
E 21__________GR1 - AX ( V2 )
F 14 MAV__________ANUBIS - S DD
F 14 RC__________ANUBIS - S DD
F 20 MAV__________ANUBIS - S DD
F 20 RC__________ANUBIS - S DD
F 21 MAV__________ANUBIS - S DD
F 21 RC__________ANUBIS - S DD
LOOK - RC___________NC3 CR - S
OAD 14A RC___________GR1 - AX
OSD 14A___________GR1 - AX
OSD 14B RC___________GR1 - AX
OSD 14B___________GR1 - AX
OSD 20 RC___________GR1 - AX
OSD 20___________GR1 - AX
P 14 A__________ANUBIS - S AA
P 14 MAV__________ANUBIS - S AA
P 14 RC__________GR1 - AX ( V2 )
P 14 RCA__________ANUBIS - S AA
P 14__________GR1 - AX ( V2 )
P 20 MAV__________ANUBIS - S AA
P 20 RC__________GR1 - AX ( V2 )
P 20 RCA__________ANUBIS - S AA
P 20__________GR1 - AX ( V2 )
P 21 MAV__________ANUBIS - S AA
P 21 RC__________GR1 - AX ( V2 )
P 21 STEREO__________ANUBIS - S AA
P 21__________GR1 - AX ( V2 )
PT 21 AVL__________PV4.0
PT 21 PBL__________PV4.0
PT 21 S__________PV4.0
PV 14 AVL__________ANUBIS - S CC
PV 14 MAV__________ANUBIS - S CC
PV 14 RC__________ANUBIS - S CC
PV 14 RS__________ANUBIS - S CC
PV 20 MAV__________ANUBIS - S CC
PV 20 RC__________ANUBIS - S CC
PV 21 AVL__________ANUBIS - S CC
PV 21 MAV__________ANUBIS - S CC
PV 21 PB__________ANUBIS - S CC
PV 21 PBL__________ANUBIS - S CC
R 100__________NCF
R 20__________NCF
R 200__________NCF
R 250__________NCF - CR
R 300__________NCF
R 50__________NCF
R 60__________NCF
R10__________NCF
S 14 RC___________GR1 - AX
S 14___________GR1 - AX
S 20 RC___________GR1 - AX
S 21 RC___________GR1 - AX
SP 21__________PV4.0
ST 21 S__________ANUBIS - BB
ST 21__________ANUBIS - BB
ST 25 PB__________ANUBIS - BB
ST 25 PBS__________ANUBIS - BB
ST 25 S__________ANUBIS - BB
ST 25__________ANUBIS - BB
ST 29__________ANUBIS - BB
ST 29S__________ANUBIS - BB
T 21__________NCF - CR

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...