รวมความถี่ OTA ล่าสุดและวิธีการอัพเดทความถี่ OTA ในแต่ละรุ่น


OTA Upgrade Frequency Update: 2/02/2017

ตารางความถี่ OTA
ยี่ห้อ รุ่น ระบบดาวเทียม ความถี่ แนวรับ ซิมโบลเรต PID
DTV
Dkhoom plus
KU Band 12313 V 30000 880
 882
PSI O2 HD C Band 4120 H 30000 521
O2X 527
S2 529
OKX 519
O2 HD KU Band 12729 V 30000 1520
O2X 1521
S2 1529
IPM
C Band 3505 V 30000
KU Band 12604 V 30000
GMMZ Mini , Z C Band 3585 V 30000 4181
HD KU Band 12272 H 4189
HD Lite 4184
SUN BOX
KU Band 12687 V 30000 356
C Band 3800 H 30000 356
THAISAT
112
C Band 4040 V 30000 1908
(V.2
infosat Zimple Box SD ทุกรุ่น C Band SD 4040 V 30000 999
HD1.1 HD1.2
HD21
HD MAC
C Band HD 4040 V 30000 3601
AEC HD+ C Band HD 4040 V 30000 3510
Zimple Box SD KU Band SD 12687 V 30000 1234
HD1.1
HD1.2
HD MAC
KU Band HD 12313 V 30000 883
AEC HD+ KU Band HD 12687 V 30000 555

วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม PSI 

 

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. เลือกหัวข้อ ตังค่าระบบ แล้วกด OK


4. เลือกหัววข้อ การติดตั้งค่า OTA แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


Trans Freq = ความถี่


S/R = ซิมโบลเรต


แนวการรับ = แนวรับ


OTA PID = PID


OTA = เปิด


5. กด EXIT เครื่องจะถามว่า ต้องการ

บันทึกหรือไม่ กดเลื่อนแถบสีไปที่

 ตกลง แล้วกด OKที่รีโมท


6. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม GMMZ


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. เลือกหัวข้อ การติดตั้ง แล้วกด OK


4. เลือกหัววข้อ ค้นหาด้วยตัวเอง แล้วกด OK แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ดาวเทียม = ระบบดาวเทียม


TP = ความถี่


ซิมบอเรต = ซิมโบลเรต


แนว = แนวรับ


5. กดปุ่ม สีแดง เพื่อค้นหา TP หน้าจอจะแสดงหน้าต่างค้นหา เครื่องจะทำ

การค้นหาช่องรายการ


6. กดเลื่อนไปที่ บันทึก แล้วกด OKที่รีโมท


7. กด EXIT 2 ครั้ง จากนั้นกดปุ่มเลข 0 กดปุ่มลูกศร เลื่อนลง ไปเรื่อยๆ

จนเจอช่อง CENTRAL CHANNEL* ในกรณีที่มีความถี่ใหม่อยู่แล้วให้ทำการกดปุ่มหมายเลข 9988 เครื่องจะ

ทำการรีบู้ตและตั้งค่าเครื่องใหม่อัตโนมัติ

วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม IPM


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. เลือกหัวข้อ การติดตั้ง แล้วกด OK


3. ใส่รหัส 0000


4. เลือกหัววข้อ ค้นหาช่องรายการด้วยตัวเอง แล้วกด OK แล้วใส่ค่า

ต่างๆ ดังนี้


ดาวเทียม = ระบบดาวเทียม


ความถี่ = ความถี่


Symbo Rate = ซิมโบลเรต


Polarization = แนวรับ


5. เลื่อนลงมาที่ OTA update แล้วกดปุ่ม OK


6. จะขึ้นหน้าต่างแสดงเวอร์ชั่นที่กำลังจะดาวน์โหลด เลื่อนไปที่ ใช้ แล้วกด

 OK


7. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม THAISAT 
 

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. กดลูกศรที่รีโมทเลื่อนไปที่รูปเฟือง
 

3. เลือกหัววข้อ การติดตั้งค่า OTA แล้วกด OK ใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ความถี่ช่อง = ความถี่


Symbol Rate = ซิมโบลเรต


เลือกขั้ว = แนวรับ


OTA PID = PID


โหลดOTA อัตโนมัติ = กดเลื่อนไปเป็น เปิด


5. Save กด Menu และกดMenu อีกครั้ง
 

6. ปิดเครื่องและเปิดใหม่ เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบ

ดาวน์โหลดจนครบ 100% แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม DTV KE10 
 

1. กดรีโมทไปที่ช่อง ดีซีรี่ส์ หมายเลข 18


2. กด Menu เลือกหัวข้อ การตั้งค่าระบบ แล้วกด OK


3. ใส่รหัส 9999


4. เลือกหัวข้อ ปรับปรุงซอร์ฟแวร์ แล้วกด OK


       4.1 กรณีที่เครื่่องไม่ยอมปรับปรุงซอร์แวร์ ให้เลือกหัวข้อ การติดตั้งจาน

ดาวเทียม แล้วกด OK


       4.2 แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ความถี่ = ความถี่


ซิมโบลเรต = ซิมโบลเรต


โพราไรเซชั่น = แนวรับ


       4.3 เลื่อนแถบสีไปที่ บันทึก แล้วกด OK


    4.4 ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6
5. จะปรากฏหน้าต่างอธิบายรายละเอียดการปรับปรุงซอร์แวร์ กด OK


6. เครื่องจะรีบู้ตขึ้นมาใหม่เพื่อปรับปรุงซอร์แวร์


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม SUNBOX


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. กดลูกศรที่รีโมทเลื่อนไปที่รูปเครื่องมือ เลือกหัวข้อ อัพเกรด OTA แล้ว

กด OK


4. แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ดาวเทียม = ระบบดาวเทียม


ความถี่ = ความถี่


Symbol Rate = ซิมโบลเรต


Polarity = แนวรับ


ดาวน์โหลด PID = PID


5. จากนั้นเลื่อนลงมาที่หัวข้อ เริ่ม แล้วกดปุ่ม OK


6. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


7. เมื่อเครื่องบู้ตขึ้นมาใหม่หน้าจอจะแจ้งว่า ไม่มีสัญญาณ ให้กด 8899 ที่

รีโมท


8. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งการตั้งค่าโรงงาน เลื่อนแถบสีไปที่ ใช่ แล้วกด

 OK


9. เครื่องจะทำการรีบู้ตขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจะขึ้นแถบดาวน์โหลด

 รอจนครบ 100% และจะรีบู้ตเองอีกรอบ
 
วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม IDEASAT


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. เลือกหัวข้อ การตังค่าระบบ แล้วกด OK


4. เลือกหัววข้อ ตั้งค่า OTA แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


LNB Type = ระบบดาวเทียม


Trans Freq = ความถี่


S/R = ซิมโบลเรต


แนวการรับ = แนวรับ


OTA PID = PID


OTA = เปิด


5. กด MENU เครื่องจะถามว่า ต้องการบันทึกหรือไม่ กดเลื่อนแถบสีไป

ที่ ตกลง แล้วกด OKที่รีโมท


6. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...