เทียบแท่น TV SAMSUNG

SAMSUNG

Model ___________ Chassis

14TC616/NOCX ____ KCT12A
20TC615/NOCX ____ KCT12A
22B5SXR
24W6VW __________ S51A
28W6HG __________ KS3A
3350X ___________ SCV11
3350XT __________ SCV11
42HD43A _________ P55A
CB14F12(T)(Z) ___ KS1A
CB14F12TS _______ KS1A
CB14F1T _________ S15A
CB14F1T0X/XEC ___ S15A
CB14F1T0X/XET ___ S15A
CB14F1TS0X/XEC __ S15A
CB14F2V5X/XST ___ S15A
CB14V10Z
CB14V20T
CB14Y52T ________ KS1A
CB14Y52TB _______ KS1A
CB14Y5B0XXET ____ S15A
CB14Y5TB0XXEC ___ S15A
CB14Y5TS0XXEC ___ S15A
CB14Y5TS0XXET ___ S15A
CB14Y5TW0XXEC ___ S15A
CB14Y5TW0XXET ___ S15A
CB20792T ________ KS1A
CB20792TS _______ KS1A
CB20F12(T)(Z) ___ KS1A
CB20F12TS _______ KS1A
CB20F12Z ________ KS1A
CB20F42(T)(Z) ___ KS1A
CB20F42TS _______ KS1A
CB20F42TSXXEC ___ KS1A
CB20F42Z ________ KS1A
CB20H12T ________ KS1A
CB20H1T _________ S15A
CB20H1T0X _______ S15A
CB20H1T0X/XEC ___ S15A
CB20H1T0X/XET ___ S15A
CB20H1T0XEC _____ S15A
CB20H1T0XET _____ S15A
CB20H1T5X _______ S15A
CB20H1Z5X _______ S15A
CB20H32T ________ KS1A
CB20H32TS _______ KS1A
CB20P30BT _______ S15A
CB20S10BZ _______ SCT13B
CB20S20BT _______ S15A
CB21F12T ________ KS1A
CB21F32TSXXEC ___ KS1A
CB21F32ZSXXEC ___ KS1A
CB21F52TSX ______ KS1A
CB21F52TSXXEC ___ KS1A
CB21H12T ________ KS1A
CB21H12TS _______ KS1A
CB21H12TSXXEC ___ KS1A
CB21H1T
CB21H1T5X _______ S15A
CB21H1Z5X _______ S15A
CB21N112T
CB21N112TZXXEC __ KS9A
CB21P30BT
CB21S10BZ
CB21S20BT _______ S15A
CB314
CB315AT
CB320T1HV2CX
CB322AT _________ P68AT
CB324A
CB330
CB3312TSECX
CB3335Z _________ P69SA
CB333FBX ________ KS1A
CB3351 __________ P58
CB3351FA ________ P68SA
CB3351XMT _______ P68SC
CB336
CB3373T
CB3373T0X/XEC ___ S15A
CB3373T0X/XET ___ S15A
CB338F
CB338RSF
CB346ZSE ________ P54S
CB347FS
CB349FSA ________ P50
CB368T1KWCX
CB3713
CB3892S
CB5012AT ________ P68SA
CB5012T _________ P58SC
CB5012Z _________ P58T
CB5013Z _________ P58SC
CB501FT0X/XEC ___ S15A
CB5020T0X/XET ___ S15A
CB5020T1HV2CX ___ SCT11D
CB5020T1SHV1CX __ SCT11D
CB5020T1SHV2CX __ SCT11D
CB5020T4X/XEC ___ SCT13B
CB5020T4X/XEP ___ SCT13B
CB5020T4X/XET ___ SCT13B
CB5020Z1HSLCX ___ SCT11D
CB5020Z1SHVCX ___ SCT11D
CB5022X/SGX
CB5030
CB5035T _________ P69SA
CB5035Z _________ SCT11B
CB504ZS
CB5051 __________ P68SC
CB5051A _________ P68SC
CB5051X _________ P68SC
CB5051X(T) ______ P68SC
CB5052
CB5062AT
CB5073T _________ P1B
CB5073Z _________ SCT11B
CB5073Z5X/XEG ___ S15A
CB5079T _________ SCT11B
CB5079T5X _______ S15A
CB5079Z5X _______ S15A
CB5083
CB5085
CB512ZSE ________ P54S
CB514ZSD ________ P54
CB515Z
CB519V
CB528Z __________ P54SB
CB528ZSE ________ P54S
CB5314XT ________ P68SC
CB5320T1SHV1CX __ SCT11D
CB5320T1SHV2CX __ SCT11D
CB5320T4X/AMF ___ SCT13B
CB5320T4X/XEC ___ SCT13B
CB5320T4X/XET ___ SCT13B
CB5320Z1SHVCX ___ SCT11D
CB5324A
CB5339SC ________ KS1A
CB533CW _________ S51A
CB534
CB536ZSE ________ P54S
CB5373UKV1CX ____ P1B
CB5373UKV2CX ____ P1B
CB5379T5X _______ S15A
CB5379UKVCX _____ SCT11B
CB542
CB566BT1X _______ SCT57B
CB5933W _________ S60MT
CB6226W/SEIX ____ S60MT
CB6352
CB6833W _________ S60MT
CB7226W/AMFX ____ S60MT
CB7230 __________ P72-1
CF14F12T/SXXEF __ KS1A
CF14Y52Z ________ KS1A
CF20F42Z ________ KS1A
CF20F42ZS _______ KS1A
CF20H12T ________ KS1A
CF21F32ZSXXEF ___ KS1A
CF501FTOX/XEF ___ S15A
CF536R __________ S60
CF5939BN
CF6839BN
CF6844N0 ________ S51A
CFT27918X/SMS ___ KS3A
CFTD2083TX/SMS __ V18A
CFTD2085 ________ V18A (N)
CH7226 __________ S60MT
CI14F1T _________ S15A
CI14F1TS ________ S15A
CI14F1Z _________ S15A
CI14Y42T ________ KS1A
CI14Y42Z ________ KS1A
CI14Y4T _________ S15A
CI14Y4Z _________ S15A
CI14Y52Z ________ KS1A
CI14Y5Z _________ S15A
CI20F12T ________ KS1A
CI20F12TS _______ KS1A
CI20F12Z ________ KS1A
CI20F32T(Z) _____ KS1A
CI20S10BZ _______ S15A
CI20S20BT _______ S15A
CI21F12T ________ KS1A
CI21F32T ________ KS1A
CI21S20BT _______ S15A
CI28C7D _________ S51A
CI3312 __________ P58SC
CI3312Z _________ P58SC
CI3351A _________ P68SA
CI3352 __________ P68
CI3352X _________ P68SC
CI3352X/TSECX ___ P68SC
CI3373T _________ S15A
CI3373T(Z) ______ SCT11D
CI3373T4C _______ SCT13B
CI3373Z _________ S15A
CI3373Z4C _______ SCT13B
CI338 ___________ P50
CI338G __________ P50F
CI338Z __________ P36A
CI340 ___________ P50
CI340ZA _________ P50
CI347 ___________ P50F
CI347F __________ P50F
CI347FF _________ P50F
CI348 ___________ P50
CI5012 __________ P58SC
CI5012R
CI5013 __________ P58SC
CI5013T _________ P58SC
CI501FT _________ S15A
CI501FZ _________ S15A
CI5030AN ________ US60AN
CI5051X _________ P68SC
CI5051X(T) ______ P68SC
CI5052 __________ P68SW
CI5052A _________ P68ATSA
CI5052AT ________ P68SA
CI5052X _________ P68
CI5052XT ________ P68SCM
CI5061A _________ P68SA
CI5061AT ________ P68SA
CI5062V _________ CKC50HM
CI5079 __________ SCT13B
CI5079T/Z _______ SCT11B
CI5103 __________ P58SC
CI5103T _________ P58SC
CI514 ___________ P36A
CI514Z __________ P36A
CI517 ___________ P50
CI5312 __________ U88MT
CI5322 __________ P68T
CI5322XT ________ P68T
CI5322Z _________ P58SC
CI5330AN ________ US60A
CI5337 __________ US60A
CI5337AN ________ US60A
CI533CN _________ S51A
CI5344N _________ S51A
CI5361A _________ P68SA
CI537 ___________ P55
CI5373 __________ SCT11D
CI5373T _________ S15A
CI537V __________ P55
CI541 ___________ P58SH
CI541ZG _________ P58SH
CI5913 __________ U88MT
CI5933 __________ U88MT
CI5935 __________ P70
CI5935T _________ P70
CI5935Z _________ P70
CI5937 __________ Z68
CI5937AN ________ Z68
CI593CN _________ KS2A
CI5944N _________ SCT12B
CI6229 __________ P72
CI6229T _________ P72
CI6229T/SEUKX ___ P72
CI6230 __________ P72
CI6230WM ________ U88MT
CI6271 __________ Z68
CI6813 __________ U88MT
CI6835 __________ P70
CI6835T _________ P70
CI6835Z _________ P70
CI6837AN ________ Z68
CI683CN _________ S51A
CI6844N _________ SCT12B
CI703CN _________ SCT12B
CI7230 __________ U88MT
CI7271 __________ Z68
CK1438VR5X/VNT __ S15A
CK1438VR5X/VWT __ S15A
CK1448VR5X/BWT __ S15A
CK14C8VR
CK14C8VR5S ______ S15A
CK14E1VR5S ______ S15A
CK14E3VR5X ______ S15A
CK14F12T ________ KS1A
CK14F1T5X/XEH ___ S15A
CK14F1T5XEO _____ S15A
CK14F1TX5 _______ S15A
CK14F1VR ________ S15A
CK14F1VR5S ______ S15A
CK14F1XR5 _______ S15A
CK14F1Z5X/XEH ___ S15A
CK14FY5
CK14H1VR5S/NWT __ S15A
CK14H1VR5S/WNT __ S15A
CK14R1VR5X/BWT __ S15A
CK2039VR5S ______ S15A
CK2073XR5X/VWT __ S15A
CK2085VR5S ______ S15A
CK2085VR5X/BWT __ S15A
CK20C8VR5C ______ S15A
CK20E1VR5C ______ S15A
CK20E3VR5X/NWT __ S15A
CK20F15X
CK20F1R5C _______ S15A
CK20F1VR5S
CK20H1T5X/XEH ___ S15A
CK20H1T5XE ______ S15A
CK20H1TR ________ S15-A2
CK20H1VR5C
CK20H1VR5X/NWT __ S15A
CK20H1Z5X/XEH ___ S15A
CK20PT30BT
CK20S20 _________ S15A
CK20S20BT _______ S15A
CK2139VR5C
CK2139XR ________ S15A
CK2166VR5S
CK2166VR5S/AWT __ S15A
CK2173VR5X
CK2173VR5X/BWT __ S15A
CK2185VR5S/AWT __ S15A
CK2185VR5X
CK2199X3X _______ S51A
CK2199X3X/VWT ___ S51A
CK21F1VR ________ S15A
CK21H1T
CK21H1T5X/XEO ___ S15A
CK21H1Z5X/XEH
CK21P30BT _______ SCT13B
CK21S10BZ
CK21S20 _________ S15A
CK21S20BT _______ S15A
CK22B4V3 ________ S51A
CK22B4V3C
CK22B4VR
CK22B5SXR
CK22B5V3C _______ S51A
CK22B5X3X _______ S51A
CK22B6V3C _______ S51A
CK22B6X3C _______ S51A
CK22B7V3X _______ S51A
CK22B8X3X
CK22B8X3XC ______ S51A
CK22B9GX1
CK22B9GX1X ______ S51A
CK2502X3C _______ S51A
CK25D4V3X _______ S51A
CK25D4V3X/BWT ___ S51A
CK28C7VD3X ______ S51A
CK28C7VDG3X/EH __ S51A
CK2902SXC _______ S51A
CK2902X3C
CK2902X3C/X _____ S51A
CK29D4V3X _______ S51A
CK29D4V3X/BWT ___ S51A
CK29D4V3X/NWT ___ S51A
CK30D5X3X _______ S51A
CK3312X/INTX ____ P68SC
CK3312Z _________ P58SC
CK3312Z/VNEX ____ P58SC
CK3313EICIX _____ P68SC
CK3313X/NORSX ___ P68SC
CK331EVR5S
CK331EVR5X/NWT __ S15A
CK331EZR4X
CK331EZR4X/BWT __ SCT13B
CK331FVR5X/BWT __ S15A
CK331FVR5X/NWT __ S15A
CK331FVR5X/VWT __ S15A
CK3326Z/OTX _____ P58SC
CK3335T1SSHX ____ P69SA1
CK3335TRSERX ____ P69SA1
CK3335WELTCX ____ P69SA
CK3335Z1BWX _____ P69SA1
CK3335Z1WX ______ P69SA1
CK3338ZR ________ SCT11B
CK3338ZR/BWX ____ SCT11B
CK3338ZR1BWX ____ SCT11D
CK3338ZR4X
CK3339 __________ P1B
CK3339ZR1/TR1BWX _ SCT11D
CK3339ZR4X
CK333ETR4X ______ SCT13B
CK333EVR5X/VWT __ S15A
CK333EXR5X/VWT __ S15A
CK333EZR4X ______ SCT13B
CK333EZR4X/BWT __ SCT13B
CK3348VR5X
CK3351A _________ P68
CK3351AT/SGCX ___ P68
CK3351X _________ P68CS-M
CK3351XT ________ P68T
CK3352A _________ P68
CK3352M _________ P64SM(H)
CK3361M/BWX _____ P64SM(H,H1)
CK3362AT/SGCX ___ P68
CK3362ATR/BWX ___ P68
CK3362M _________ P64SM(H)
CK3366ZR/BWX ____ SCT11B
CK3366ZR4X/BWT __ SCT13B
CK3373 __________ P1B
CK3373BOLIX
CK3373T _________ SCT11B
CK3373T/ANASX ___ P1B
CK3373T1 ________ SCT11D
CK3373T4X _______ SCT13B
CK3373T4X(S)/BOY(BOB) _ SCT13B
CK3373T5X _______ S15A
CK3373TR1BWX ____ SCT11D
CK3373TSEPCX ____ SCT11B
CK3373Z _________ S15A
CK3373Z/BOLIX ___ P1B
CK3373Z1X _______ S15A
CK3373Z5X _______ S15A
CK3373ZR/BWX ____ P1B
CK3373ZR1BWX ____ SCT11D
CK3373ZR4X
CK3373ZR4X/BWT __ SCT13B
CK3382R4X
CK3382TBR1BWX ___ P69SA1
CK3383ZR1 _______ P69SA
CK3383ZR1BWX ____ P69SA1
CK3385TR/BWX ____ P1B
CK3385TR4S
CK3385XR5X
CK3385Z/TR1BWX __ SCT11D
CK3385ZR1/TR1BWX _ SCT11D
CK3385ZR4X/BWT __ SCT13B
CK338CTR4X
CK338CVR5X/BWT __ S15A
CK339ZR4X
CK33H1VR5X/BWT __ S15A
CK346ZSE
CK346ZSE/RM101 __ P54S
CK3983ZR1BWX ____ P69SA1
CK5012SIBEX _____ P58SC
CK5012T _________ P58SC
CK5012WELTX
CK5012X _________ P68SC
CK5012X/YKTX ____ P68SC
CK5012Z _________ P58SC
CK5012Z/LINX ____ P58SC
CK5013X/STTX ____ P68SC
CK5013Z _________ P58SC
CK5013Z/SUEDX ___ P58SC
CK501ETB4X ______ SCT13B
CK501ETB4X/NWT __ SCT13B
CK501ETR1X/BWX __ SCT11D
CK501ETR4X/BWT __ SCT13B
CK501EUR5X
CK501EVR5S/NWT __ S15A
CK501EVR5X/CAL __ S15A
CK501EZR4X/BWT __ SCT13B
CK501FT5X _______ S15A
CK501FT5X/XEH ___ S15A
CK501FT5X/XEO ___ S15A
CK501FVR5S/NWT __ S15A
CK501FVR5X/NWT __ S15A
CK501FZ5X _______ S15A
CK501T2 _________ P58SC
CK5020T/Z1HPLCX _ SCT11D
CK5020T1HPLCX ___ SCT11D
CK5020T4ANA _____ SCT13B
CK5020T4S/ANA(BOM) _ SCT13B
CK5020T5S(X) ____ S15A
CK5020T5X _______ S15A
CK5020Z1HPLCX ___ SCT11D
CK5020Z5S(X) ____ S15A
CK5022SGVX ______ P68XT
CK5022XT
CK5022XT/SEGX ___ P68SC
CK5026X/INTX ____ P68SC
CK5027AT ________ P68SA
CK5027WELTX _____ P58T
CK5027Z _________ P58SC
CK5035TBR/BWX ___ P1B
CK5035TR1BWX ____ P69SA1
CK5035Z/UEISX ___ P69SA
CK5038T/ANASAX __ SCT11B
CK5038T/ANASX ___ SCT11B
CK5038TBWCX _____ SCT11B
CK5038ZR/BWX ____ SCT11B
CK5038ZR/TBWCX __ SCT11B
CK5038ZR1BWX ____ SCT11D
CK5038ZR4X ______ SCT13B
CK5039TBR/BWX ___ P1B
CK5039TR4S ______ SCT13B
CK5039TR4S/NWT __ SCT13B
CK5039TR4X/BWT __ SCT13B
CK5039VR5S
CK5039VR5S/AWT __ S15A
CK5039Z/T1BWX ___ SCT11D
CK5039ZR ________ P1B
CK5039ZR1 _______ SCT11D
CK5039ZR1/TR1/TBR1BWX _ SCT11D
CK503ETR4S ______ SCT13B
CK503ETR4S/NWT __ SCT13B
CK503EUR5S
CK503EZ4X/BWT ___ SCT13B
CK503EZB4X
CK503EZR4X/BWT __ SCT13B
CK5051A _________ P68
CK5051WELSX
CK5051X _________ P68SC
CK5051X(T) ______ P68SC
CK5051XT ________ P68SA
CK5052A _________ P68
CK5052BWX
CK5052M/AMRX ____ P64SM(H,H1)
CK5061 __________ P68AT
CK5061A _________ P68SA
CK5061AT
CK5061ATR _______ P68AT
CK5061ATR/AWX ___ P68
CK5061ATR/AWX/BWT _ P68AT
CK5061ATR/BWX ___ P68
CK5061M _________ P64SH1
CK5062A _________ P68AT
CK5062AT
CK5062ATR/BWX ___ P68
CK5062M
CK5062T
CK5066TR/BWX ____ SCT11B
CK5066TR4S ______ SCT13B
CK5066VR5X ______ S51A
CK5066ZR4X/BWT __ SCT13B
CK5073 __________ P1B
CK5073SEPCX _____ SCT11B
CK5073T _________ SCT13B
CK5073T/BOLIX/ANASX _ P1B
CK5073T0X _______ S15A
CK5073T1 ________ SCT11D
CK5073T4X/XEO ___ SCT13B
CK5073T4XEO _____ SCT13B
CK5073T5X _______ S15A
CK5073T5X/XEH ___ S15A
CK5073TOX/XEH ___ S15A
CK5073UKTCX
CK5073VR5S
CK5073Z _________ SCT11B
CK5073Z,T _______ SCT11B
CK5073Z/ANASX ___ P1B
CK5073Z/BOLIX/ __ P1B
CK5073Z5X _______ S15A
CK5073ZR/BWX/ ___ P1B
CK5073ZR1BWX ____ SCT11D
CK5079T5X _______ S15A
CK5079T5X/XEH ___ S15A
CK5079Z5X _______ S15A
CK5079ZR1UKCX ___ SCT11D
CK5081T _________ P69SA
CK5081T1SSHX ____ P69SA1
CK5082TR1BWX ____ P69SA1
CK5083Z1TBWCX ___ P69SA1
CK5083ZR ________ SCT11E
CK5083ZR1BWX ____ P69SA1
CK5085 __________ P1B
CK5085SEPCX _____ SCT11B
CK5085TB
CK5085TB4X ______ SCT13B
CK5085TBR _______ P1B
CK5085TBR/BWX ___ P1B
CK5085VR5S/AWT __ S15A
CK5085VR5X
CK5085ZB/BOLIX __ P1B
CK5085ZR/BWX ____ P1B
CK5085ZR/ZBR/1BWX _ SCT11D
CK5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX _ SCT11D
CK5085ZR4X/BWT __ SCT13B
CK508CTR4X ______ SCT13B
CK508CVR5S/NWT __ S15A
CK508CVR5X
CK5099TR ________ SCT12A
CK5099TR/BWX ____ SCT12A
CK5099ZR ________ SCT12A
CK50H1VR5X
CK50H1VR5X/BWT __ S15A
CK512ZSE ________ P54S
CK528Z __________ P54S
CK5312Z _________ P58SH
CK5312Z/OTX _____ P58CH
CK5312Z/OTX/RM101 _ P58SH
CK5313Z/OTX _____ S60MT
CK5314AT ________ P68
CK5314AT/AGSX ___ P68
CK5314M _________ P64SM(H)
CK5314X/INTX ____ P68SC
CK5314XT ________ P68SA
CK5318ZR1BWX ____ P69SA1
CK531FT5X _______ S15A
CK531FZ5X _______ S15A
CK531T
CK5320T
CK5320T1 ________ SCT11D
CK5320T4X/XSP(XEO) _ SCT13B
CK5320T4XEO _____ SCT13B
CK5320T5S(X) ____ S15A
CK5320T5X _______ S15A
CK5320Z _________ SCT11B
CK5320Z5S(X) ____ S15A
CK5322A _________ P68
CK5322AT ________ P58AT
CK5322T/SGVX ____ P58T
CK5322X/KO6HX ___ P64SAM
CK5322X/METX ____ P68SC
CK5322XT ________ P68SC
CK5322Z _________ P58SC
CK5322Z/KAUKX ___ P58SC
CK5322Z/ROMTSX __ P58SC
CK5322Z/VNEX ____ P58SC
CK5326W _________ P88MH
CK5330W/SGX _____ P88MH
CK5335TRSERX ____ P69SA1
CK5338ZR1BWX ____ SCT11D
CK5338ZR4X ______ SCT13B
CK5339 __________ P1B
CK5339TR ________ SCT11D
CK5339TR4S/NWT __ SCT13B
CK5339TR4X ______ SCT13B
CK5339TR4X/BWT __ SCT13B
CK5339VR5S
CK5339VR5S/AWT __ S15A
CK5339Z/T/TBR1BWX _ SCT11D
CK5339ZR/BWX ____ P1B
CK5339ZR1/TBR1/TR1BWX _ SCT11D
CK533CN _________ S51A
CK533CW
CK5341 __________ P69
CK5341T _________ P69SA1
CK5341ZR
CK5342A _________ P68
CK5342AR/TBWCX __ P68
CK5342AT ________ P68AT
CK5344N _________ S51A
CK5344N3X _______ S51A
CK5344N3X/XEO ___ S51A
CK5344N3XEW _____ S13A
CK5344W
CK5344W3X/LIB ___ S51A
CK534Z __________ P58SH
CK534Z/PALMX ____ P58CH
CK5361A _________ P68
CK5361A/TTASX ___ P68SA1
CK5361AT ________ P68AT
CK5361M _________ P64SH1
CK5362 __________ P68SA1
CK5366TR/BWX ____ SCT11B
CK5366TR4X ______ SCT13B
CK5366ZR4X/BWT __ SCT13B
CK5370 __________ US60A
CK5370AW
CK5370WB/BWX/IWX/WTBR _ US60A
CK5373 __________ P1B
CK5373SEPCX _____ SCT11B
CK5373T _________ SCT11D
CK5373T1 ________ SCT11D
CK5373T4X/SSH(XEO) _ SCT13B
CK5373T4XEO _____ SCT13B
CK5373T5X _______ S15A
CK5373TR
CK5373TR/BWX ____ P1B
CK5373TR1BWX ____ SCT11D
CK5373Z _________ SCT11B
CK5373Z5X _______ S15A
CK5373ZR/BWX ____ P1B
CK5373ZR1BWX ____ SCT11D
CK5379 __________ S15A
CK5379T _________ S15A
CK5379T/ZR1UKCX _ SCT11D
CK5379T4X/XEO ___ SCT13B
CK5379T4XEO _____ SCT13B
CK5379T5X _______ S15A
CK5379T5X/XEH ___ S15A
CK5379TR
CK5379TR1/ZR1UKCX _ SCT11D
CK5379Z5X _______ S15A
CK5385SEPCX _____ SCT11B
CK5385T
CK5385TB4S ______ SCT13B
CK5385TBR/BWX ___ P1B
CK5385TR1/TBR/1BWX _ SCT11D
CK5385TR1/ZR1/ZBR _ SCT11D
CK5385ZB/BOLIX __ P1B
CK5385ZR/ZBR/1BWX _ SCT11D
CK5385ZR4X/BWT __ SCT13B
CK5386TR1UKCX ___ SCT11E
CK538T
CK541ZSE ________ P54S
CK5427SE
CK542ZSE ________ P54S
CK546BZR1X/BWT __ SCT57B
CK564BV3X
CK564BVR
CK564BVR3S ______ S51A
CK564BZR1X ______ SCT57B
CK564BZR1X/BWT __ SCT57B
CK565BSR1X ______ SCT57B
CK565BSR1X/VWT __ SCT57B
CK565BSR3S ______ S51A
CK565BST1X ______ SCT57B
CK565BST1X/BWT __ SCT57B
CK565BSXR
CK565BV3S
CK566BSR1X ______ SCT57B
CK566BSR1X/BWT __ SCT57B
CK566BST1X ______ SCT57B
CK566BST1X/VWT __ SCT57B
CK566BSX3C ______ S51A
CK566BSX3S
CK566BT1X _______ KCT57A-B
CK566BT1X/XEO ___ SCT57B
CK566BT1XEO _____ SCT57
CK566BT3X/XEO ___ S51A
CK566BT3XEO _____ S51A
CK567BSR1X ______ SCT57B
CK567BSR1X/BWT __ SCT57B
CK567BSR1X/VWT __ SCT57B
CK567BV3X _______ S51A
CK568BSR1X ______ SCT57B
CK568BST1X ______ SCT57B
CK568BST1X/BWT __ SCT57B
CK568BSX3S ______ S51A
CK568BT _________ S51A
CK568BX3S
CK569BGT1X ______ SCT57B
CK569BGT1X/BWT __ SCT57B
CK569BGT1X/VWT __ SCT57B
CK569BN3X _______ S51A
CK569BN3X/XEO ___ S51A
CK569BNT1X/XEO __ SCT57B
CK569BNT1XEO ____ SCT57B
CK569BW
CK569BWT1X ______ SCT57B
CK5913WELTX _____ S60MT
CK5913Z _________ S60MT
CK5913Z/NORSX ___ S60MT
CK5933WELTSX
CK5937AN
CK5944 __________ S51A
CK5944N _________ S51A
CK5944N3X/XEH ___ S51A
CK5944N3X/XEH(XEO) _ S51A
CK5944N3XEO _____ S51A
CK5944UKCCX
CK5944W
CK5944W3X/LIB ___ S51A
CK6202SXR
CK6202W _________ SCT12B
CK6202WB ________ SCT12B
CK6202WB/POLS ___ SCT12B
CK6202WB/WTR ____ SCT12B
CK6202WTR _______ SCT12B
CK6202X3X _______ S51A
CK6226W _________ S60MT
CK6229Z/AMRX ____ P72
CK6229ZAMRX
CK6230W _________ S60MT1
CK6237UKPCX
CK623CN
CK623CN3X _______ S51A
CK623CN3X/XEH ___ S51A
CK623CNX ________ SCT12B
CK623CNX/XEO ____ SCT12B
CK6271 __________ Z68
CK6271WP ________ Z70
CK62D4V3X _______ S51A
CK6330Z _________ (CB,CK,CW) P721
CK6330Z(CB.CK,CW) _ P721
CK6813STTX
CK6813Z/STTX ____ S60MT
CK6813Z/STTX/RM113 _ S60MT
CK6833SEGX ______ S60MT
CK6833W/SEGX ____ S60MT
CK6844N _________ S51A
CK6844N3X/XEH(XEO) _ S51A
CK6844N3XEO _____ S51A
CK6844UKPCX
CK685 ___________ P61TS
CK7037UKPCX
CK703CN _________ SCT12B
CK703CN3X _______ S51A
CK703CNX ________ SCT12B
CK703CNX/XEO ____ SCT12B
CK7202N _________ SCT12B
CK7202POLSX _____ SCT12B
CK7202W _________ SCT12B
CK7202WB/N/WTR __ SCT12B
CK7202WT ________ SCT57A
CK7202X3X _______ S51A
CK7226W _________ S60MT
CK7226WT ________ SM60MT
CK7230W _________ SM60MT
CK7230W/BWX _____ S60MT
CK7230Z _________ S60MT
CK7271 __________ Z68
CK7271AW ________ Z68
CK7271AW/WELCX __ Z68
CK7271WP ________ Z70
CK72D4V3X _______ S51A
CK765DSX3X ______ S51A
CK765DWT2X ______ SCT57C
CK765DX3X
CL15A8L7X/GSU ___ KS2A (N)
CL15A8L7X/RCL ___ KS2A (N)
CL15A8L7X/STR ___ KS2A (N)
CL15K5MN ________ K15D (N)
CL17M2MQZX/STR __ KS9A (N)
CL21A8W7X/GSU ___ KS2A (N)
CL21A8W7X/RCL ___ KS2A (N)
CL21A8W7X/STR ___ KS2A (N)
CL21K3WDX/GSU ___ KS1B
CL21M16MNZXGSU __ KS9A
CL21M21MQUXXAZ __ KS7A
CL21M21PQUXXAX __ KS7A
CL21M5 __________ KS9B
CL21M6MQ4X/XAX __ K57A
CL21M6WKX/RCL ___ K57A (N)
CL21M6WKX/XAX ___ K57A (N)
CL21N11MJZXXAX __ KS9A
CL21N11MQUXXAZ __ KS7A
CL21S8W7X/RCL ___ KS2A
CL21S8W7X/XAO ___ KS2A
CL21S8WKX/RCL ___ KS2A
CL21S8WKX/STR ___ KS2A
CL21S8WKX/XAO ___ KS2A
CL21S8WKX/XAP ___ KS2A
CL21S8WKX/XAX ___ KS2A
CL21T21PQUXGSU __ KS7A
CL21T21PQUXXAX __ KS7A
CL25A6W7X/RCL ___ KS2A (N)
CL25M6MQUX/XAO __ KS7A
CL25M6MQUX/XAP __ KS7A
CL29A10PQVXGSU __ KS7A
CL29D8WKX/STR ___ K57A (N)
CL29D8WKX/XAP ___ K57A (N)
CL29D9WKX/RCL ___ K57A (N)
CL29K3WKX/STR ___ K57A (N)
CL29K3WKX/XAP ___ K57A (N)
CL29K3WKX/XAX ___ K57A (N)
CL29K5MQ4X/XAX __ K57A
CL29K5MQUT/XAP __ KS7A
CL29K5MQUX/XAO __ KS7A
CL29M16MQUXGSU __ KS7A
CL29M21MQUXXAZ __ KS7A
CL29M21PQUXSTR __ KS7A
CL29M21PQUXXAX __ KS7A
CL29T21PQUXXAX __ KS7A
CL29V10MN3XSTR __ K57A
CL29V10MV _______ K57A
CL29V5W _________ K57A
CL29V5WKX/XAO ___ K57A
CL29Z6PQUX/XAZ __ KS7A
CL34Z6PQUX/XAZ __ KS7A
CM32010C/KMT ____ KS3A (N)
CN3338V _________ KCT12A
CN3339V _________ KCT12A
CN3366V _________ KCT12A
CN3373V _________ KCT12A
CN3385V _________ KCT12A
CN5038V _________ KCT12A
CN5039B6X/DAY ___ K15B
CN5039V _________ KCT12A
CN5051Z/RG6NX ___ P62SA (N)
CN5066V _________ KCT12A
CN5073V _________ KCT12A
CN5085V _________ KCT12A
CN565BWC/XBG ____ KCT57A
CN565BWX/DRI ____ KCT57A
CN565BWZ ________ K51A
CN663A __________ KCT57A
CN7202WB ________ KCT52A
CN722AP _________ KCT54A
CN722AP/SEAX ____ KCT54A
CN7266
CN765DWC/XBG ____ KCT57A
CN765DWX/DRI ____ KCT57A
CR2173TR ________ KS1A
CS1439C _________ KS1A
CS1448X _________ KS1A
CS145F2X ________ KS1A
CS145TS _________ KS1A
CS14E1V5X
CS14E3WX ________ KS1A
CS14F10MJ0CDWP __ KS1A
CS14F1S _________ KS1A
CS14F2R _________ KS1A
CS14F2V5C _______ S15A
CS14F30S/AST ____ KS1A
CS14H1X _________ KS1A
CS14H2T6X/SAP ___ S15A
CS14H3X _________ KS1A
CS14R1C/NWT _____ KS1A
CS14R1R _________ KS1A (B)
CS14R1S _________ KS1A
CS14R1X _________ KS1A
CS14R1X/BWT _____ KS1A
CS14S1X _________ KS1A
CS14S1X/SIG _____ KS1A
CS14S1ZX/HAC ____ KS1A
CS14S1ZX/XSG ____ KS1A
CS14S4MK0S/SEN __ KS1A
CS14S4SV6X/XSE __ S15A
CS14V10MJ0CDWP __ KS1A
CS14V10MJ0CHIM __ KS1A
CS14V10MJ0XELE __ KS1A
CS14V10MJ0XSIG __ KS1A
CS14V10MJ0XTAW __ KS1A
CS14V10MJ0XUMG __ KS1A
CS14V5MJ0C/DWP __ KS1A
CS14Y51X ________ KS1A
CS14Y52X ________ KS1A
CS14Y53X ________ KS1A
CS14Y54X ________ KS1A
CS14Y5TB ________ KS1A
CS14Y5TGX _______ KS1A
CS14Y5TW ________ KS1A
CS15A8NT ________ KS1A
CS15A8ST ________ KS1A
CS15A8ST7C ______ KS2A
CS15A8W7X/XST ___ KS2A
CS15K10MJ0XTAW __ KS1A
CS15K10MJZXAWE __ KS9A
CS15K10ML0XANB __ KS1A
CS15K10ML0XAWE __ KS1A
CS15K2MJQ _______ KS9A
CS15K2X _________ KS1A
CS15K5MG ________ KS1A
CS15K5MJ0X/AWE __ KS1A
CS15K5MJ0X/XSG __ KS1A
CS15K5ML ________ KS1A (P)
CS15K5WQ
CS15K8MN ________ KS9A
CS15K8W0X/BWT ___ KS1A
CS15K8WX ________ KS1A
CS15M16MJ0XBWT __ KS1A
CS17M16ML0XXHK __ KS1A
CS2039X _________ KS1A
CS2073S _________ KS1A
CS2085S _________ KS1A
CS2085TX ________ KS1A
CS2085X
CS20C8/NWT ______ KS1A
CS20C8X
CS20E1C _________ KS1A
CS20E1V5X
CS20E3WX ________ KS1A
CS20F10MJ _______ KS1A (P)REV.2
CS20F10MJ0CDWP __ KS1A
CS20F1S _________ KS1A
CS20F2V5C _______ S15A
CS20F322SR
CS20H1X _________ KS1A
CS20H2T6X/SAP ___ S15A
CS20H2Z6X/SAP ___ S15A
CS20H3R
CS20H42TSXBWT ___ KS1A
CS20H42ZSXBWT ___ KS1A
CS20H4MJ ________ KS1A (P)REV.2
CS20H4MJ0X/BWT __ KS1A
CS20Q1ML0M/XSE __ KS1A
CS20R15VC
CS20R1R _________ KS1A
CS20R1S _________ KS1A
CS20R1X _________ KS1A
CS20S12ZSXBWT ___ KS1A
CS20S1V5X
CS20S4S6X/XSE ___ S15A
CS20S4WX ________ KS1A
CS20S4ZX/NIK ____ KS1A
CS20V10MJ0XELE __ KS1A
CS20V10MJ0XSIG __ KS1A
CS20V10MJ0XUMG __ KS1A
CS20V10MK0CABS __ KS1A
CS20V10ML0CDWP __ KS1A
CS20V5MJ ________ KS1A (P)REV.2
CS20V5MJ0C/DWP __ KS1A
CS20V5MK0C/ABS __ KS1A
CS2139TR ________ KS1A
CS2139TX ________ KS1A
CS2148X _________ KS1A
CS2154 __________ KS1A
CS2173S _________ KS1A
CS2185X
CS21A0QWT
CS21A0WT7X/BWT __ KS2A (P)
CS21A0WT7X/NWT __ KS2A (P)
CS21A0WT7X/VWT __ KS2A (P)
CS21A11MH3CABS __ S56A (P) REV.1
CS21A11MH4SGAR __ S56A (P) REV.1
CS21A11MH4XUMG __ S56A
CS21A8NTA _______ KS2A (N)
CS21A8S7C _______ KS2A
CS21A8W7AX ______ KS2A (N)
CS21A8W7C _______ KS2A (N)
CS21A8W7X _______ KS2A (N)
CS21A8W7X/MUR ___ KS2A
CS21A8WT7C ______ KS2A (P)
CS21A8WT7X/TAW __ KS2A
CS21A8WT7X/VWT __ KS2A
CS21A8WTQ _______ KS2A
CS21A9W2 ________ KS1C (P)
CS21A9WT7C ______ KS2A
CS21B2MG0C/HAC __ KS1A
CS21B8MG0C/DIO __ KS1A
CS21D8S _________ KS1A
CS21D8TX/X ______ KS1A
CS21F3MJ0S/ATG __ KS1A
CS21F52TSXBWT ___ KS1A
CS21F5X _________ KS1A
CS21H4ML0X/TRI __ KS1A
CS21H4X _________ KS1A
CS21K10MG6XTAW __ KS9B
CS21K10ML5XAWE __ KS9B
CS21K10MLDXTAW __ KS1B
CS21K2MJ5X/NWT __ KS9B (P)
CS21K30M ________ KS9A
CS21K30MJZXNWT __ KS9A (P)
CS21K30MQZXBWT __ KS9A
CS21K3DX/BWT ____ KS1B
CS21K3MJDX/XSG __ KS1B
CS21K3ML5X/SML __ KS9B
CS21K3Q
CS21K5MH5S/NWT __ KS9B (P)
CS21K5MH5X/NWT __ KS9B (P)
CS21K5SQ
CS21K9DS/ATG ____ KS1B
CS21K9MA ________ KS9A
CS21K9MAZX/XST __ KS9A (P)
CS21K9ML ________ KS1B (P))
CS21K9MLDC/DWP __ KS1B (P))
CS21K9MLDC/XFA __ KS1B
CS21K9MLDS/GAR __ KS1B
CS21K9Q
CS21M16M ________ KS9A (P)
CS21M16MJ _______ KS9A
CS21M16MJZXNWT __ KS9A (P)
CS21M16MQ _______ KS9A
CS21M20EQVXXST __ KS7A
CS21M20MHVXXSA __ KS7A
CS21M20MNVXXST __ KS7A
CS21M20QQ
CS21M21EHVXHAC __ KS7A (P)REV.1
CS21M7EHVX/HAC __ KS7A
CS21M7MLDS/GAR __ KS1B
CS21M7MLDX/UMG __ KS1B
CS21M7MNAC/HIM __ KS2A
CS21Q1MNDM/XSE __ KS1B
CS21S1MK0S/SEN __ KS1A
CS21S1S _________ KS1A
CS21S1V5X
CS21S1X _________ KS1A
CS21S4MK0S/SEN __ KS1A
CS21S4S _________ KS1A (P)REV.2
CS21S4WX ________ KS1A
CS21S5NT7X/SAP __ KS2A
CS21S8EHVX/HAC __ KS7A
CS21S8MH3C/ABS __ S56A (P) REV.1
CS21S8N _________ KS2A (P) REV.2
CS21S8NAS/MUR ___ KS2A (P)(REV. 2)
CS21T3MA ________ KS7A
CS21T3PAVX/XTL __ KS7A
CS21T4MA ________ KS7A
CS21V10MK0CABS __ KS1A
CS21V10ML _______ KS1A (P)REV.2
CS21V10ML0CHIM __ KS1A
CS21V10ML0XELE __ KS1A
CS21V10ML0XSIG __ KS1A
CS22B47S/AST ____ KS2A (N)
CS22B47S/AST/X __ KS2A (N)
CS22B47X
CS22B5WT7X ______ KS2A (N)
CS22B6W7X _______ KS2A
CS22B6WT7X ______ KS2A (N)
CS22B7W7X _______ KS2A
CS22B7W8X _______ KS2A (N)
CS22B8W7X _______ KS2A
CS22B9GT7S ______ KS2A (N)
CS22B9GT7X ______ KS2A (P)
CS22B9NT7X ______ KS2A
CS2502NT7X ______ KS2A (N)
CS2502WT7X ______ KS2A (N)
CS25A11MH4XUMG __ S56A
CS25A11MHUXUMG __ KS7A
CS25A11MNUX/XST _ KS7A (P) REV.1
CS25A6GFAX/SIG __ KS2A (N)
CS25A6GW7C ______ KS2A
CS25A6GWAX ______ KS2A (N)
CS25A6N7X _______ KS2A (N)
CS25A6NAX/NXA ___ KS2A (N)
CS25A6WAC _______ KS2A
CS25A6WT ________ KS2A
CS25A6WTAX ______ KS2A (N)
CS25A6WTAX/TAW __ KS2A
CS25AGW7C _______ KS2A (N)
CS25D47S ________ KS2A (N)
CS25D47X/BWT ____ KS2A (P)
CS25D47X/NWT ____ KS2A (P)
CS25D47X/VWT ____ KS2A (P)
CS25D4BT7X ______ KS2A (N)
CS25D4C3X
CS25D4NT7X ______ KS2A (N)
CS25D4S7X _______ KS2A (N)
CS25D4WT7C ______ KS2A (P)
CS25D4WT7X ______ KS2A
CS25D4WT7X/TAW __ KS2A (P)
CS25K10K2R ______ S56A (P)REV.1
CS25K10MQ _______ KS7A
CS25K20EQ _______ KS7A
CS25M20EQWXBWT __ KS7A
CS25M20MHUXXSG __ KS7A
CS25M6CPX/XST ___ S56A (P)
CS25M6MCRX/XST __ KS7A (P) REV.1
CS25M6MHUX/XSG __ KS7A
CS25M6SSQ _______ K55A
CS25V5MH3X/ANB __ S56A
CS2902NT7X ______ KS2A (N)
CS2902WT7X ______ KS2A
CS2951NV ________ S51A
CS2951V _________ S51A
CS29A10HBGXHAC __ K55A (P) YOUNG
CS29A10HEGXHAC __ K55A
CS29A10HU _______ K55A
CS29A10HUGXANB __ K55A
CS29A10HUGXTAW __ K55A
CS29A10HW _______ K55A (P)YOUNGS
CS29A10HWGXELE __ K55A
CS29A11SSGXAWE __ K55A
CS29A11SSGXUMG __ K55A
CS29A11SSQ ______ S61A
CS29A20HUYXXFA __ S61A
CS29A5HT8X ______ KS2A (N)
CS29A5MT8X ______ KS3A
CS29A5MTQ _______ KS3A
CS29A5PF8C ______ KS3A (P)
CS29A6HP2X/ANB __ S53A
CS29A6HPSX
CS29A6HPT _______ SCT53A
CS29A6MT8X ______ KS3A (P)
CS29A6MTRX ______ SCT55A
CS29A6MTRX/BWT __ SCT55A
CS29A6PF8X ______ KS3A (P)
CS29A6WT8X ______ KS3A
CS29A7HF9X/XSV __ KS4A (P)
CS29A7HFQ _______ KS4A (P)REV.1
CS29A7HPBX ______ KS3A
CS29A7PTBX8 _____ KS3A (P)
CS29D47X ________ KS2A (N)
CS29D4C3X
CS29D4N7X _______ KS2A (N)
CS29D4NT7X ______ KS2A (N)
CS29D4V _________ S51A
CS29D4W7X _______ KS2A (N)
CS29D4WT7X ______ KS2A (N)
CS29D6MT7X ______ KS2A (N)
CS29D6WT7C ______ KS2A (N)
CS29D6WT7X ______ KS2A
CS29D6WTR
CS29D7WT7X
CS29D8GF7C ______ KS2A (P)
CS29D8GF7X ______ KS2A (N)
CS29D8N7X _______ KS2A (N)
CS29D8S7C/X _____ KS2A (N)
CS29D8W7X/C _____ KS2A (N)
CS29D8WT7X ______ KS2A
CS29D9 __________ S51A
CS29D9NV ________ S51A
CS29K10MH3XBWT __ S56A
CS29K10MQ _______ KS3A
CS29K10MQWXNWT __ KS7A (P) REV.1
CS29K3MCRX/XST __ KS7A
CS29K3MH4X/FAT __ S56A
CS29K3MHUX/UMG __ KS7A
CS29K3NTBS/XSE __ KS3A (P) 50HZ
CS29K3WTQ
CS29K5MHUX/AAG __ KS7A (P)
CS29K5MQ ________ KS7A
CS29M16MA4XXTT __ S56A
CS29M16MGUXXSA __ KS7A
CS29M16MQUXXSE __ KS7A (P) REV.1
CS29M16MQWXNWT __ KS7A (P) REV.1
CS29M16PQVXHAC __ KS7A
CS29M20MHUXXSG __ KS7A
CS29M20PQVXHAC __ KS7A
CS29M20SPQ ______ S61A
CS29M20WU
CS29M6HP ________ KS3A
CS29M6HPQ _______ KS3A
CS29M6MBUX/XST __ KS7A (P)
CS29M6MNUX/XST __ KS7A (P) REV.1
CS29M6PQ8S/CBM __ KS3A
CS29M6PQ8X/AWE __ KS3A
CS29M6PQVX/SAP __ KS7A
CS29M6SPQ
CS29M6SSGS/NWT __ K55A
CS29T10P ________ KS7A
CS29T10PAVXXTL __ KS7A
CS29T11MA _______ KS7A
CS29T11MABXXTL __ KS3A
CS29V10MC _______ S56A (P) REV.1
CS29V10MH3XANB __ S56A
CS29V5WTR
CS29Z4HF9X ______ KS4A
CS29Z4HF9X/XTT __ KS4A
CS29Z4HFQ
CS29Z4HPBC/DWP __ KS3A
CS29Z4HRGX ______ K55A
CS29Z4HRGX/SAP __ K55A (P)
CS29Z6HEGX/ANB __ K55A
CS29Z6HEGX/HAC __ K55A (P)
CS29Z6HEGX/XFA __ K55A
CS29Z6HEGX/XST __ K55A
CS29Z6HP ________ K55A
CS29Z7HF ________ KS4A (P)REV.1
CS29Z7HF9X/XSE __ KS4A (P)REV.1
CS3001A _________ SCT55A
CS301BGNV _______ S51A
CS305DNV ________ S51A
CS305DV _________ S51A
CS30A7HPTX ______ SCT53A
CS30A7HTR _______ SCT53A
CS30A9GNV _______ S51A
CS32A10HE _______ K55A (P)
CS3340A _________ SCT11C
CS3403AMNS/XSH __ SCT55A
CS3403AMNX/XSH __ SCT55A
CS3403ANPX ______ SCT55A SCT55A
CS3403ANPX/XSH __ SCT55A
CS3403APX/XSH ___ SCT55A
CS3403AX ________ SCT55A
CS34A10H ________ S61A
CS34A10HEYXXSG __ S61A
CS34A10HVTXANB __ S58A
CS34A10HVTXRCH __ S58A
CS34A10HWGXELE __ K55A
CS34A11HPGXAWE __ K55A
CS34A11HPGXTAW __ K55A
CS34A11HPGXUMG __ K55A
CS34A11HPYXXSG __ S61A
CS34A20H ________ S61A
CS34A20HUYXXSG __ S61A
CS34Z4HF9X ______ KS4A
CS34Z4HF9X/XTT __ KS4A
CS34Z4HNGX/SMA __ K55A (P)
CS34Z4HPBX/TAW __ KS3A (P)
CS34Z6HEGX/ANB __ K55A
CS34Z6HEGX/XFA __ K55A
CS34Z6HEGX/XST __ K55A
CS34Z6HF9M/XST __ KS4A
CS34Z6HRGX/SMA __ K55A (P)
CS3703AMNX/XSH __ SCT55A
CS3703AN1X ______ SCT55A
CS3703AN1X/XSH __ SCT55A
CS3703ANPX/XSH __ SCT55A
CS3703APNX/XSH __ SCT55A
CS5051Z _________ P68SM
CS5062Z _________ P68SM
CS5073Z6X/UMG ___ S15A
CS5099 __________ S51A
CS5314Z/SJA6H ___ P68SMH
CS5339ST7C ______ KS2A (N)
CS5339Z6X/TAW ___ S15A
CS5342Z _________ P68SMH
CS5366MG0C/HAC __ KS1A
CS5366MGS0CHAC __ KS1A
CS5399 __________ S51A
CS5399ST7C
CS564B __________ SCT57B
CS567B __________ SCT57B
CS569B __________ SCT57B
CS6202NX/EIS ____ SCT12B
CS6230Z _________ Z66
CS6271 __________ Z68
CS6271WP ________ Z70
CS6272PF/TSEX ___ SCT51A
CS6272PTR _______ SCT51A
CS6272PTR/BWX ___ SCT51A
CS6277PF ________ SCT51A
CS6277POLX ______ SCT51A
CS627I __________ WP Z70
CS667APTRX ______ SCT55A
CS667APTRX/BWT __ SCT55A
CS6818 __________ Z66/RM11
CS7202GT7C ______ KS2A (N)
CS7202NBX/EIS ___ SCT12B
CS7202ZB ________ SCT12B
CS721 ___________ SCT52A
CS721A __________ SCT52A
CS721APFR _______ SCT52A
CS721APFR/BWA ___ SCT51A
CS721APRF/BWX ___ SCT52
CS721APT ________ SCT52A
CS721APTR _______ KCT51A
CS721APTR/BWX ___ SCT52A
CS722A __________ SCT55A
CS724A __________ S51A
CS7271 __________ Z68
CS7271WP ________ Z70
CS7272 __________ SCT51A
CS7272PT ________ SCT51A
CS7272PTR _______ SCT51A
CS7272PTR/BWX ___ SCT51A
CS7272PTR/BWZ ___ SCT51A
CS7277 __________ SCT51A
CS7277... _______ SCT51A
CS7277PF ________ SCT51A
CS7277PF/PT _____ SCT51A
CS7277POLX
CS7277PT ________ SCT51A
CS7277PT/ANAX ___ SCT51A
CS7277PT/POLX ___ SCT51A
CS727APFX/XSA ___ SCT55A
CS727I __________ WP Z70
CS72D9 __________ S51A
CS761ANT
CS761APTRX/VWT __ SCT55A
CS761BGN2X ______ SCT57C
CS761BGW7X ______ KS2A (N)
CS761BGZ2C ______ SCT57C
CS761BN2C _______ SCT57C
CS761BN2X _______ SCT57C
CS761BNT2X ______ SCT57C
CS761BS2C _______ SCT57C
CS761BT2X _______ SCT57C
CS761BZ2C _______ SCT57C
CS761BZ2X _______ SCT57C
CS762A __________ SCT55A
CS762POLX _______ SCT55A
CS767A __________ SCT55A
CS767AMTRX ______ SCT55A
CS767AMTRX/BWT __ SCT55A
CS7830ZP ________ Z66P

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...